Добавить в избранное

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-ԻՆ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՕՍԵԹԻԱՅԻՈՒՄ ԱՎՏՈԲՈՒՍԻ ՎԹԱՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՏՈՒԺԱԾ ԱՆՁԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ – ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ կառավարության <<2016 թվականի  հոկտեմբերի  14-ին  Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային Օսեթիայիում ավտոբուսի վթարի հետևանքով տուժած  անձի ընտանիքի անդամին պետական աջակցություն ցուցաբերելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման  նախագծի

 

     ՀՀ կառավարության <<2016 թվականի  հոկտեմբերի  14-ին  Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային Օսեթիայիում ավտոբուսի վթարի հետևանքով տուժած  անձի ընտանիքի անդամին պետական աջակցություն ցուցաբերելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման նախագծով նախատեսվում է ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը հատկացվել է 200.0 հազ ՀՀ դրամ, 2016 թվականի  հոկտեմբերի  14-ին  Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային Օսեթիայիում վթարի ենթարկված ավտոբուսի ուղևոր`  Էռնեստ Էմադիկի Մովսեսյանի ընտանիքի անդամին` Մովսեսյան Ելենային հատկացնելու նպատակով:

     ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի  թիվ 1130-Ն որոշմամբ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը հատկացվել է 10.000.0 հազ ՀՀ դրամ 2016 թվականի  հոկտեմբերի  14-ին  Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային Օսեթիայիում ավտոբուսի վթարի հետևանքով տուժած  անձանց պետական աջակցություն ցուցաբերելու համար, որը տրամադրվել է Մոսկվա-Երևան երթուղու  ավտոբուսի վթարի հետևանքով տուժած 33 անձանց:

Ավտոբուսի ուղևոր`  Էռնեստ Էմադիկի Մովսեսյանի ընտանիքի անդամը դիմում է ներկայացրել և հայտնել, որ վերջինս 27.10.2016թ մահացել է:  Մահվան առաջացման պատճառը պարզելու նպատակով հարցում է կատարվել Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժին, որի կողմից ներկայացվել է համապատասխան  փաստաթղթերը:

            Փաստաթղթերը ուսումնասիրելու և համապատասխան որոշում կայացնելու նպատակով 06.03.2017թ. կայացել է  ՀՀ  վարչապետի  09.11.2016թ.  թիվ1041-Ա որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովի նիստ: Հանձնաժողովը որոշել է  Մովսեսյան Ելենային հատկացնել 200.0 ՀՀ դրամ:

Միաժամանակ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի  N1313-Ն որոշման 4-րդ կետի 11-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջից ելնելով ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 2017 թվականի փետրվարի 28-ի 01/15.1/3273-17 գրությամբ ՀՀ  կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել  ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի  N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման նախագիծը, որով առաջարկվում է ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախարարությանը հատկացված միջոցներից 115,290.0 հազար դրամը ուղղել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդին:

 

Ց Ա Ն Կ

Իրավական ակտերի, որոնց հիման վրա կամ որոնցից օգտվելով մշակվել է ՀՀ կառավարության <<2016 թվականի  հոկտեմբերի  14-ին  Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային Օսեթիայիում ավտոբուսի վթարի հետևանքով տուժած  անձի ընտանիքի անդամին պետական աջակցություն ցուցաբերելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին>>որոշման  նախագիծը

 

ՀՀ կառավարության <<2016 թվականի  հոկտեմբերի  14-ին  Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային Օսեթիայիում ավտոբուսի վթարի հետևանքով տուժած  անձի ընտանիքի անդամին պետական աջակցություն ցուցաբերելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության <<Իրավական ակտերի մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 ՀՀ կառավարության <<2016 թվականի  հոկտեմբերի  14-ին  Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային Օսեթիայիում ավտոբուսի վթարի հետևանքով տուժած  անձի ընտանիքի անդամին պետական աջակցություն ցուցաբերելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման  նախագծի ընդունելու կապալցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացման կամ նվազեցման մասին

 

ՀՀ կառավարության <<2016 թվականի  հոկտեմբերի  14-ին  Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային Օսեթիայիում ավտոբուսի վթարի հետևանքով տուժած  անձի ընտանիքի անդամին պետական աջակցություն ցուցաբերելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման նախագծի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում էական ավելացում կամ նվազեցում չի առաջացնում                                                                                                                        

Ց Ա Ն Կ

ՀՀ կառավարության <<2016 թվականի  հոկտեմբերի  14-ին  Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային Օսեթիայիում ավտոբուսի վթարի հետևանքով տուժած  անձի ընտանիքի անդամին պետական աջակցություն ցուցաբերելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման նախագծի  հեղինակների

 

ՀՀ կառավարության <<2016 թվականի  հոկտեմբերի  14-ին  Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային Օսեթիայիում ավտոբուսի վթարի հետևանքով տուժած  անձի ընտանիքի անդամին պետական աջակցություն ցուցաբերելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության կողմից:

                                                                                                                            

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ կառավարության <<2016 թվականի  հոկտեմբերի  14-ին  Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային Օսեթիայիում ավտոբուսի վթարի հետևանքով տուժած  անձի ընտանիքի անդամին պետական աջակցություն ցուցաբերելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման նախագծի   ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության կամ բացակայության մասին

 

  ՀՀ կառավարության <<2016 թվականի  հոկտեմբերի  14-ին  Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային Օսեթիայիում ավտոբուսի վթարի հետևանքով տուժած  անձի ընտանիքի անդամին պետական աջակցություն ցուցաբերելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման նախագծի ընդունումը այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

 • Обсуждалось

  16.03.2017 - 08.04.2017

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Транспорт

 • Министерство

  Министерство индустрии высоких технологий

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 8085

Принт