Հիշել նախագիծը

««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծեր

Նախագծով առաջարկվում է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին վերապահել հանրային իշխանության մարմիններում, պետության կողմից հիմնադրված հիմնադրամներում, 50 և ավելի տոկոս Հայաստանի Հանրապետության և համայնքի մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում հանրային իշխանության մարմիններում, ինչպես նաև 50 և ավելի տոկոս պետական և (կամ) համայնքային մասնակցությամբ ընկերություններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման գործիքակազմի միասնականության ապահովման, մշակված հակակոռուպցիոն միջոցառումների, ներառյալ՝ բարեվարքության ծրագրերի կատարման նկատմամբ մոնիտորինգի իրականացման և դրանց վերաբերյալ իրավասու մարմիններ առաջարկություններ ներկայացնելու գործառույթը՝ համապատասխան լիազորությունների նախատեսմամբ, ինչպես նաև սահմանել Հանձնաժողովի և նշված կառույցների համագործակցության կառուցակարգերը:

Նախագծով առաջարկվում է նաև համապատասխան փոփոխություններ իրականացնել «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում, որի ընդունումը հնարավորություն կտա ապահովել հանրային ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման գործընթացների միասնականությունը՝ բացառելով կոռուպցիոն ռիսկերի կառավարման լիազորությունների ապակենտրոնացվածությունը։

 • Քննարկվել է

  03.05.2024 - 18.05.2024

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Արդարադատություն

 • Նախարարություն

  Արդարադատության նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 1003

Տպել

Առաջարկներ`

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն

17.05.2024

9. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չկան։

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն

17.05.2024

8. Ընդհանուր առմամբ, կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման հիման վրա, հակակոռուպցիոն ծրագրերի՝ ներառյալ բարեվարքության պլանների մշակման ու իրականացման գործընթացի օրենսդրական կարգավորումները կարևոր են ոչ միայն ԿԿՀ-ի լիազորությունների հստակ սահմանման տեսանկյունից, այլև կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման գործընթացում ներգրավված հանրային իշխանության մարմինների, առավել ևս բարեվարքության պլանների մշակման համար պատասխանատու պետական ու համայնքային առևտրային ու ոչ առևտրային կազմակերպությունների, հիմնադրամների, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ու մասնագիտական ու հետազոտական կազմակերպությունների համար՝ հստակեցնելու իրենց դերակատարումը նշված գործընթացում։ Համանման օրենսդրական կարգավորումներ առկա են օրինակ Սերբիայում , որի «Կոռուպցիայի կանխարգելման մասին» օրենքի 10-րդ գլուխը ամբողջությամբ նվիրված է բարեվարքության պլանների մշակմանը։ Մասնավորապես, Սերբիայի կոռուպցիայի կանխարգելման մասին օրենքի 10-րդ գլխում սահմանված են՝ բարեվարքության հայեցակարգը (սահմանումը), բարեվարքության պլանների բովանդակությունը և կառուցվածքը, հանրային կառավարման մարմինների, ինչպես նաև բարեվարքության պլաններ մշակող իրավաբանական անձ հանդիսացող կազմակերպությունների կողմից հակակոռուպցիոն ծրագրերի՝ ներառյալ բարեվարքության պլանների մշակման ու հաստատման պարտականությունը, ԿԿՀ-ի պարտականությունը տրամադրելու ուղեցույցներ ու մեթոդական նյութեր, բարեվարքության պլանների իրականացման հաշվետվությունների մշակումն ու ներկայացումը, հանրային իշխանության մարմինների, ինչպես նաև մյուս առևտրային ու ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների պատասխանատվությունը բարեվարքության ծրագրերի իրականացման, հաշվետվությունների հաստատման, իրականացման համար պատասխանատու պաշտոնյաների նշանակման մասով, ինչպես նաև բարեվարքության պլանների չմշակման կամ չիրականացման համար պատասխանատվության միջոցների կիրառման, պետական ու ՏԻՄ մարմինների, առևտրային ու ոչ առևտրային կազմակերպությունների բարեվարքության պլանների մշակման համար պատասխանատու պաշտոնատար անձանց կարողությունների զարգացման, վերապատրաստման համար պատասխանատու կառույցի սահմանումը։ Առաջարկություն • Օրենքի նախագծում առանձին գլխով, լրացնել, հակակոռուպցիոն ծրագրերի՝ ներառյալ բարեվարքության պլանների բովանդակությունն ու կառուցվածքը, հանրային կառավարման մարմինների, ինչպես նաև իրավաբանական անձ հանդիսացող կազմակերպությունների կողմից հակակոռուպցիոն ծրագրերի՝ ներառյալ բարեվարքության պլանների մշակման ու հաստատման, հաշվետվությունների մշակման ու ներկայացման, նշված գործընթացների իրականացման համար կազմակերպությունների ղեկավարների պարտավորությունների՝ հակակոռուպցիոն ծրագրերի հաշվետվությունների հաստատման, իրականացման համար պատասխանատու պաշտոնյաների նշանակման, ինչպես նաև բարեվարքության ծրագրերի չմշակման կամ չիրականացման համար պատասխանատվության միջոցների կիրառման, պետական ու ՏԻՄ մարմինների, առևտրային ու ոչ առևտրային կազմակերպությունների բարեվարքության պլանների մշակման համար պատասխանատու պաշտոնատար անձանց կարողությունների զարգացման, վերապատրաստման համար պատասխանատու կառույցի պարտականությունները սահմանող դրույթներով։ [2]«Կոռուպցիայի կանխարգելման մասին» Սերբիայի օրենք, 10-րդ գլուխ, https://www.acas.rs/storage/page_files/Law%20on%20Prevention%20of%20Corruption.pdf

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն

17.05.2024

7. Օրենքի նախագծի հոդված 1-ում և 2-ում ԿԿՀ-ի կողմից կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման հիման վրա հակակոռուպցիոն՝ ներառյալ բարեվարքության ծրագրերի ուսումնասիրության ու դրանց մոնիտորինգի, կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվությունների հաշվառման ու հրապարակման մասով էլեկտրոնային համակարգի ներդրման ու ծրագրային ապահովման օրենսդրական կարգավորումները բացակայում են։ Օրենքի նախագծի հիմնավորումներ բաժնի 5-րդ գլխում առաջարկվում է նախքան կոռուպցիոն ռիսկերի կառավարման էլեկտրոնային հարթակի ստեղծումը և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նոր հաստիքների համալրումը, կիրառել կոռուպցիոն ռիսկերի կառավարման համակարգի ներդրնման փուլային մոտեցում։ Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման հիման վրա հակակոռուպցիոն՝ ներառյալ բարեվարքության ծրագրերի ուսումնասիրության ու դրանց մոնիտորինգի, կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվությունների հաշվառման նպատակով էլեկտրոնային հարթակի ստեղծման ու դրա շահագործման, հակակոռուպցիոն՝ ներառյալ բարեվարքության ծրագրեր մշակող պատասխանատու իրավասու մարմինների դերակատարման, էլեկտրոնային հարթակին հանրության հասանելիության վերաբերյալ օրենսդրական դրույթները օրենքի նախագծում բացակայում են։ Առաջարկություն • Օրենքի նախագծում նախատեսել դրույթներ՝ ոլորտային հակակոռուպցիոն, ներառյալ բարեվարքության ծրագրերի մշակման, իրականացման մոնիտորինգի հաշվետվությունների, հաշվառման ու հրապարակման մասով։

Տեսնել ավելին