Հիշել նախագիծը

«Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Նորայր Գրիգորյան 28.12.2017 08:35:32 Նախագիծը՝ ընդհանրապես, և հիշյալ օրենսգրքում ամրագրված հոդվածը՝ մասնավորապես, կարգավորում եմ դատավարական օրենսգրքերի խնդիրներին առնչվող հարաբերություններ, որպիսի խնդիր, սակայն, չի կարգավորում Քրեակատարողական օրենսգիրքը։
2 Նորայր Գրիգորյան 28.12.2017 08:35:32 Հետևաբար, առաջարկվում է այդ նախագծին վերաբերող դատավարական նորմերը նախատեսել դատավարական օրենսգրքերում։ Շնորհակալություն։