Հիշել նախագիծը

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1174-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Մարտիկ Մարտիրոսյան 29.05.2023 20:40:33 Առաջարկում եմ 6-րդ կետի 4-րդ ենթակետում փոփոխություն չկատարել, քանի որ փոփոխություն կատարելու արդյունքում կսահմանվի պարտադիր զինվորական և պայմանգրային զինվորական ծառայության նոր տեսակ՝ քողարկված վարժական հավաքների անվան տակ: Այլ կերպ ասած ՀՀ քաղաքացին անցնելու է պայմանագրային զինվորական ծառայություն՝ առանց իր համաձայնության: