Հիշել նախագիծը

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի հունիսի 22-ի N 609-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանի նախագիծը

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Հովհաննես Ստեփանյան 23.04.2023 12:55:02 Միջին թվաբանական հանելու դեպքում որոշ աշակերտների մոտ կարող են հանդիպել ոչ ամբողջական թվեր/օրինակ 5.3,7.6 ևայլն/,այս դեպքում գնահատականը ամբողջացվելու է,թե նշանակվելու է այնպես ինչպես որ կա:Շնորհակալություն Եթե հաշվարկների ժամանակ ստացվում է ոչ ամբողջ թիվ, թիվը կլորանում է ամբողջ թվերի կլորացման սկզբունքին համապատասխան:
2 Ինգա Վարդանյան 24.04.2023 18:04:51 5-րդ կետում անհասկանալի է, թե ինչպես պետք է վարվել, եթե առարկան ուսպլանով նախատեսված է, բայց սովորողի կողմից չի ուսումնասիրվել Կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի հունիսի 22-ի N 609-Ն հրամանի 8-րդ կետով:
3 Ինգա Վարդանյան 24.04.2023 18:04:51 5-րդ կետում անհասկանալի է, թե արդյոք կլորանում է նիշը, եթե հաշվրկների ժամանակ ստացվում է ոչ ամբողջ թիվ: Եթե կլորանում է ապա խնդրում եմ ավելացնել կլորացման եղանակը Եթե հաշվարկների ժամանակ ստացվում է ոչ ամբողջ թիվ, թիվը կլորանում է ամբողջ թվերի կլորացման սկզբունքին համապատասխան:
4 Մարիետա Մելիքյան 30.04.2023 08:59:00 Առաջարկում եմ 5-րդ կետը վերաձևակերպել այսպես. «5. Վկայականում լրացվում են 5-9-րդ դասարանների ուսումնական հաստատության ուսումնական պլանով նախատեսված և սովորողի կողմից ուսումնասիրված առարկաների տարեկան գնահատականների միջին թվաբանականը (ոչ ամբողջական թիվ ստանալու դեպքում միջինացումը կատարել ի օգուտ աշակերտի) և ամփոփիչ ատեստավորման (քննական) գնահատականները:»: Շնորհակալություն, առաջարկը կքննարկվի:
5 Մարիետա Մելիքյան 30.04.2023 10:11:56 Շնորհակալություն նախագծի համար, ողջունելի է ,որ ավարտական փաստաթղթում ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաների որպես ամփոփիչ գնահատականները ոչ թե միայն 9-րդ դասարանի տարեկան գնահատականներն են լրացվելու, այլ միջին դպրոցում սովորողի ստացած տարեկան գնահատականների միջինացված արդյունքները։ Շնորհակալություն