Հիշել նախագիծը

Նախագիծը ընդունվել է

« Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող գիտահետազոտական աշխատանքների չափանիշները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Հիմնավորում

«Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող գիտահետազոտական աշ­խա­տանք­ների  ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ

 

 

 1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը). Նախագծի նպա­տակը Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի կիրարկումն ապա­հովելն է, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավա­րու­թյան 2002 թվա­կանի հունիսի 3-ի N 677-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելը:
 2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները. 2016 թվա­­­­­կանի հոկտեմբերի 4-ին ընդունված՝ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենս­գրքի 64-րդ հոդ­վածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետության կառա­վա­րության սահմանած չափանիշներին համապատասխանող գիտահետազոտական աշխատանքների կատարումը ազատվում են ԱԱՀ-ից:

Խնդիրը կայանում է նրանում, որ 2018 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնելու Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրքը, որի 64-րդ հոդ­վածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի մասով սահմանված վերո­­նշյալ դրույթների կիրարկումն ապահովելու համար ՀՀ կառավարության որոշ­­մամբ ավելացված արժեքի հարկից ազատվող գիտահետազոտական աշ­խա­տանք­ների չափորոշիչներ ներկայումս սահմանված չեն:

 1. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները. Նախագծով առաջարկվում է սահ­մա­նել ավելացված արժեքի հարկից ազատման արտոնության կիրառության նպատակով գիտահետազոտական աշխատանքների չափանիշները:
 2. Կարգավորման առարկան. Նախագծի կարգավորման առարկան Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող գիտահետազոտական աշ­խա­տանք­ների չափորոշիչների սահ­մա­նումն է:
 3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք. Նախագի­ծը մշակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կող­­մից:
 4. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. Նախագծի ընդուն­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ման արդ­յուն­­քում ակնկալվում է սահմանել Հայաս­տանի Հան­րապետության հար­կա­յին օրենսգրքի վերո­նշյալ դրույթներով նախատեսված ավելացված արժեքի հարկից ազատ­ման արտոնության կիրառության գիտահետազոտական աշ­խա­տանք­ների չափանիշները:

 

 • Քննարկվել է

  16.02.2017 - 20.03.2017

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Ֆինանսական, Տնտեսական

 • Նախարարություն

  Ֆինանսների նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 8964

Տպել