Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

«Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի հերթական ատեստավորման կարգը հաստատելու և տարածքային հանձնաժողովների ստեղծման և գործունեության կարգը սահմանելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 1745-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծեր

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Կարինե Բաղիյան 15.11.2022 20:40:51 Կարծում եմ կարելի է կազմակերպել նաև օնլայն վերապատրաստումներ։ Հեռավար վերապատրաստումներ թույլ է տրվում բացառիկ դեպքերում և կարգավորվում է վերապատրաստման կարգով, որում կատարվել են փոփոխություններ և ներկայումս շրջանառվում է։
2 Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան 16.11.2022 11:45:00 Առաջարկում եմ հնարավորություն տալ ուսուցչին ընտրել վերապատրաստման անցկացման վայրը, քանի որ դա հնարավորություն է տալիս ուսուցչին տարածքային առումով իրեն հարմար վայր ընտրել և ժամանակ չկորցնել ճանապարհներին։ Վերապատրաստման կարգի վերջին փոփոխություններով հատկապես կարևորվել է այդ հանգամանքը, նախ՝ երաշխավորվել են տարբեր կազմակերպություններ, որոնց ընտրելու է հենց ուսուցիչը՝ առանց տնօրենի և կողմնակի որևէ այլ միջամտությունների: