Հիշել նախագիծը

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 370-Ն հարամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրաման

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Գայա Նե 18.10.2022 20:43:39 Ելնելով կարգի 34 կետից` կարո՞ղ ենք ասել, որ դպրոցներում բացի հոգեբանից պետք է լինի նաև սոցիալական մանկավարժ։ Եթե այո, ապա այս կարգի և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորման նոր կարգի միջև կլինի օրենսդրական հակասություն, քանի որ այնտեղ միայն հոգեբանի հաստիքն է ֆիքսված։ Եթե ոչ,ապա ինչու՞ եք շեշտել սոցիալական մանկավարժի մասնակցությունը, եթե ուսումնական հաստատությունում չպետք է լինի սոցիալական մանկավարժի հաստիք։ Կխնդեմ խելամիտ հիմնավորում տալ։