Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 27-Ի № 1183-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1.Անհրաժեշտությունը

   «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցում (լրիվ կամ մասնակի (զեղչ) և պետական կրթաթոշակ տալու կարգը, ինչպես նաև նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցման չափը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 8-ի № 1986-Ն և 2005 թվականի սեպտեմբերի 15-ի № 2114-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» № 1183-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է հեռավար ուսուցմամբ սովորող ուսանողներին ուսման վարձավճարի փոխհատուցում հատկացնելու անհրաժեշտությունից, ինչպես նաև ուսանողներին ուսման վարձի փոխհատուցում հատկացնելու ընթացքում հայտնաբերված խնդիրներից:

               

2.Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի № 1183-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի համաձայն՝ ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցում է հատկացվում որոշակի խմբերին պատկանող ուսանողներին, ովքեր սովորում են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող, հավատարմագրում ունեցող և ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ տեղեր ունեցող բուհերում առկա կամ հեռակա ուսուցման ձևերով:  

ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում կրթությունը իրականացվում է ինչպես առկա և հեռակա, այնպես էլ հեռավար ուսուցման ձևերով, ընդ որում՝ ներկա պահին հեռավար ուսուցմամբ կրթություն իրականացնում են միայն ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան և ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիան: Վերոհիշյալ ուսումնական հաստատություններում հեռավար ուսուցմամբ սովորող ուսանողների թիվը կազմում է մոտ 70:

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի № 1183-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 12-րդ և 13-րդ կետերով սահմանված է, որ ուսանողներին, այդ թվում՝ ընտանիքների անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավորներ ունեցող ուսանողներին, հատկացվող ուսման վարձի փոխհատուցման չափը կարող է փոխվել կարգավիճակը ձեռք բերելու կամ կորցնելու պահից կախված:

9-րդ կետի համաձայն՝ ուսանողն իր ընտանիքի անապահովության միավորի վերաբերյալ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնի տրամադրած տեղեկանքը բուհին է ներկայացնում յուրաքանչյուր կիսամյակ՝ սահմանված ժամկետներում:

Վերոհիշյալով պայմանավորված՝ գործնականում անհնար է վերահսկել ընտանիքների անապահովության միավորի փոփոխությունը:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 19-ի № 743-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի 33-րդ կետի դրույթների համաձայն՝ հեռակա ուսուցմամբ ընդունելության գործընթացում ուսանողների հրամանագրումը կատարվում է մինչև հոկտեմբերի 25-ը:

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի № 1183-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 16-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված է, որ հեռակա ուսուցման դեպքում բուհում ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման մասին դիմումներն ընդունվում են տվյալ ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր ուսումնական պարապմունքներին նախորդող և հջորդող երկու շաբաթների ընթացքում, իսկ 34-րդ կետի համաձայն՝ բուհերը վերոհիշյալ դիմումները ներկայացրած դիմումատուների վերաբերյալ տվյալները ներկայացնում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն մինչև տվյալ տարվա հոկտեմբերի 30-ը, իսկ երկրորդ կիսամյակի համար մինչև մարտի 30-ը:

Արդյունքում անհամապատասխանություն է առաջանում ուսանողի կողմից բուհում դիմում ներկայացնելու և դրանք բուհի կողմից Նախարարություն ներկայացնելու ժամկետների միջև:

 

 1. Ակնկալվող արդյունքը

    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի  № 1183-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու  մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման արդյունքում կապահովվի հեռավար ուսուցմամբ սովորող ուսանողներին ուսման վարձի փոխհատուցում հատկացնելու համար օրենսդրական հիմք, ինչպես նաև առկա խնդիրների շտկումը:

 1. Բյուջեում եկամուտների և ծախսերի էական ավելացումը կամ նվազեցումը

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի  № 1183-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու  մասին» Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում ծախսերի և եկամուտների  էական ավելացում կամ նվազեցում չի սպասվում:

 1. «Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ».

    Ռազմավարական փաստաթղթերի, Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարությունների հետ կապը բացակայում է:

 • Քննարկվել է

  27.09.2022 - 12.10.2022

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Կրթություն և գիտություն

 • Նախարարություն

  Կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 2655

Տպել