Հիշել նախագիծը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ 11.09.2017 16:37:37 Հայեցակարգի 4-րդ գլուխը լրացնել նոր կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ․ «Հանրակրթական (այդ թվում՝ հատուկ հանրակրթական) դպրոցներում պատշաճ ուշադրություն չի դարձվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց ռուսաց լեզվի ուսուցմանը (ներառյալ՝ ռուսերեն ժեստերի լեզվի, ռուսերեն բրայլի), չկան մատչելի ձևաչափերով դասագրքեր և ուսուցողական նյութեր, կա ռուսաց լեզվի ուսուցիչների՝ ներառական կրթության վերաբերյալ վերապատրաստման անհրաժեշտություն»։ Ընդունվում է հետևյալ խմբագրությամբ՝ Հայեցակարգի 4-րդ գլուխը լրացնել նոր կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ․ «Հանրակրթական (այդ թվում՝ հատուկ հանրակրթական) դպրոցներում պատշաճ ուշադրություն դարձնել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց ռուսաց լեզվի ուսուցմանը: Անհրաժեշտ են մատչելի ձևաչափերով դասագրքեր և ուսուցողական նյութեր, կա ռուսաց լեզվի ուսուցիչների՝ ներառական կրթության վերաբերյալ վերապատրաստման անհրաժեշտություն»։ Հայեցակարգի 4-րդ գլուխը լրացվել է նոր կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ «Հանրակրթական (այդ թվում՝ հատուկ հանրակրթական) դպրոցներում պատշաճ ուշադրություն չի դարձվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց ռուսաց լեզվի ուսուցմանը: Անհրաժեշտ են մատչելի ձևաչափերով դասագրքեր և ուսուցողական նյութեր, կա ռուսաց լեզվի ուսուցիչների՝ ներառական կրթության վերաբերյալ վերապատրաստման անհրաժեշտություն»։
2 «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ 11.09.2017 16:37:37 Հայեցակարգի 5-րդ գլխի 8-րդ կետից հանել «լսողության, տեսողության և այլ խնդիրներով» բառերը։ Ընդունված է Կատարվել է համապատասխան փոփոխությունը
3 «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ 11.09.2017 16:37:37 Հայեցակարգի 5-րդ գլխի 8-րդ կետի «կրթության առանձնահատուկ կարիք ունեցող երեխաների» բառերը փոխարինել «կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց» բառերով։ Ընդունված է Կատարվել է համապատասխան փոփոխությունը
4 «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ 11.09.2017 16:37:37 Հայեցակարգի 5-րդ գլխի 8-րդ կետի «ռուսաց լեզվի ուսուցման» բառերից հետո լրացնել «այդ թվում՝ ռուսերեն ժեստերի լեզվի, ռուսերեն բրայլի ուսուցման» բառերով։ Ընդունված է մասամբ: Փոփոխությունը կատարված է՝ Հայեցակարգի 5-րդ գլխի 8-րդ կետի «ռուսաց լեզվի ուսուցման» բառերից հետո լրացվել է <<իրենց համար մատչելի ձևաչափերով և տեխնոլոգիաներով>> բառերով
5 «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ 11.09.2017 16:37:37 Հայեցակարգի 5-րդ գլխի 15-րդ կետի «տարբերակման և անհատականացման հիման վրա կազմված» բառերից հետո լրացնել «և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց մատչելի ձևաչափերով և տեխնոլոգիաներով» բառերով։ Ընդունվել է Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն
6 Սաշա Ղալեչյան 15.09.2017 19:26:02 ես առաջարկում եմ, հանել այն դրույթը համաձայն որի ավագ դպրոցներում որոշ հանրակարթական առարկաներ (Ֆիզիկա, մատեմատիկա և այլն) հայերենին զուգահեռ պետք է դասավանդի նաև ռուսերեն, ինչու? փորձեմ հիմավորել. Ամենկարևոր և հիմնավոր վտանգը՝ այս պարագայում շատ կարճ ժամանակ անց Հայերանը կամաց-կամաց կմղվի այսպես կոչված խոհանոցային լեզվի կարգավիճակ, և այլևս գիտության և կրթության լեզու չի լինի՝ տեղը զիչելով ռուսերենին, որը շատ հայտնի և օբյեկտիվ պատճառներով ավելի տարածված, ուստի և ավելի շատ գրված, ավելի շատ թարգամանություններ պարունակող...և այլն լեզու է... , այսինքն սա ազգային ինքնության կորստի վտանգ պարունակող դրույթ է, այսօր աշարհում միլինավոր մարդիկ են խոսում, գրում և ապրում այդ լեզվով, իսկ Հայերենի պաշտպանը պետք է լինի ՀՀ -ը, քանի որ հայտնի թաստ է առանց Հայերենի գոյություն չի ունենա ոչ հայ ազգը, ոչ էլ Հայոց Պետությունը, ուստի խնդրում և առաջարկում եմ, ետ կանգնել այս ազգակործան վտանգ պարունակող դրույթից: 2. Այսօր աշախրհում ռուսերենի դերը շատ աննշան է, այդ լեզվով խոսում են միայն հետխորհրդային երկրների մի մասում, այն էլ մասնակիորեն, իսկ բոլորիս էլ հայտնի է, որ ետխորհրդային երկրները հատկապես նրանք, որոնցում դեռևս ռուսերենը կարևորվում է՝ չեն առանձնանում գիտական՝ տեղնոլոգիական, տնտեսական, հումանիտար և ոչ մի այլ քաղաքակրթության սնուցող հանդիսացող ոլորտներում, ավելին, որպես կանոն այդ երկրները քաղաքակիրթ աշախրհում նույնացվոմ են սովետական միությանը բնորոշ բարքերի հետ, ուստի ըստ այս հայեցակարգի ՀՀ-ը փաստորեն զարգանալու համար ընտրում է այն օտար լեզուն զարգացնելու ուղղին, որով խոսողներն ու ապրողները ոչ մի կերպ զարգացած չեն համարվում, և գնալով ակնհայտորեն պակասում են աշախրհում այդ լեզվով խոսողների քանակը (նույնիսկ դրա մասին հաճախ ռուս ապշտոնյաներն իրենք են հայտարարում) 3. Առաջարկում եմ զարգացնել ամգլերեն լեզվի զարգացման հայեցակարգ, սակայն զերծ մնալով հանրակրթական առարկաների դասավանդումը անգլերեն կամ այլ օտար լեզվով, քանի որ այսօր համաշխարհային առաջնթացի խթան հանդիսացող գիտական բոլոր բնագավառներում առաջնային դերը հենց այդ լեզվին է վիճակված, նույնիսկ չեմ խոսում այդ լեզվով ժառանգված այն ահռելի գրականության մասին...: 4.Առաջարկում եմ այն բոլոր ծախսերով, որ կպահանջվեին ստեղծել ռուսերենով հանրակրթական դասագրքեր՝ թարգմանել այն հազարավոր մասնագիտական գրքերը, որի պակասը այսօր ունի հայ ուսանողը, ի դեպ կարծում եմ՝ շատ ճիշ կլիներ, որ ստեղծվեր առաջին հերթին ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ զարգացման հայեցակարգ և այդ շրջանակներում էլ ստեղծվեր մի հանձնաոժղով կամ նույնիսկ մի նախարարություն, որը կթարգմաներ այդ պոլորը: շնորհակալություն, Հարգանքներով, Ս. Ղալեչյան <<Ռուսաց լեզվի ուսուցում այս կամ այն առարկայական ոլորտում (ֆիզիկա, մաթեմատիկա, աշխարագրություն և այլն), այսինքն՝ ավագ դպրոցում մի շարք առարկաններից որոշ թեմաների՝ հայերենին զուգահեռ դասավանդում:>> դրույթը վերաբերում է ռուսերենով խորացված դպրոցին : Այսինքն այս կամ այն 1 առարկայի կամ թեմայի ուսուցումը ռուսերենով զուգահեռ հայերենին, վերաբերում է ռուսերենով խորացված դպրոցին: Դրույթը կլրացվի <<ռուսերենով խորացված ուուցմամբ դպրոցում>> բառերով
7 Սաշա Ղալեչյան 19.09.2017 15:07:05 Իմ այն առաջարկին՝ հանել այն դրույթը համաձայն, որի մի շարք հանրակրթական առարկաներ ավագ դպրոցներում կդասավանդվի նաև ռուսերենով : Դուք պատասխանել եք հետևյալ կերպ՝ ''վերաբերում է ռուսերենով խորացված դպրոցին'': ''Դրույթը կլրացվի <<ռուսերենով խորացված ուուցմամբ դպրոցում>> բառերով'' Այդ դեպքում հարց է առաջանում, արդյոք անգլեերենի, ֆրանսերենի, գերմաներենի թեքումով դպրոցներում ևս կիրառելի է այս դրույթը, եթե այո՝ ինչու նշված չէ հայեցակարգում?, եթե ոչ՝ ինչու?... Այս դեպքում խնդրում եմ ներկայացնել համապատասխանաբար ռուսական և այլ լեզուների թեքումով դպրոցների քանակը: Շնորհակալություն Նշված դրույթը դեռևս հայեցակարգային բնույթ է կրում, բայց այլ լեզուների համար ևս կիրառելի է՝ հայեցակարգի ընդունումից հետո: Խոսքը թեքումով դպրոցի մասին չէ, խոսքը վերաբերում է խորացված ուուցմամբ դպրոցին: Ինչ վերաբերում է այս կամ այն լեզվով խորացված ուսուցմամբ դպրոցների ցանկին՝ դրանք տեղադրված են ՀՀ ԿԳՆ պաշտոնական կայքէջում www.edu.am
8 Սաշա Ղալեչյան 22.09.2017 17:09:01 Առաջարկում եմ V-րդ կետի 2-րդ ենթակեթը, այն է՝ ''Ռուսաց լեզվի ուսուցում այս կամ այն առարկայական ոլորտում (ֆիզիկա, մաթեմատիկա, աշխարագրություն և այլն), այսինքն՝ ավագ դպրոցում մի շարք առարկաններից որոշ թեմաների՝ հայերենին զուգահեռ դասավանդում:'' -ը վերաձևակերպել այսպես՝ ''Ռուս մշակույթին առընչող առարկայական ոլորտներում (ռուս գրականություն, ռուս արվեստի պատմություն) այսինքն՝ ավագ դպրոցում վերը նշված առարկաններից որոշ թեմաների՝ հայերենին զուգահեռ դասավանդում:'' Հ.Գ. ԿԳ նախարարը բացատրելու համար այս հայեցակարգի ճշմարտացիությունը օրինակ է բերում իր դպրոցական փորձը, մասնավորապես. մեջբերում եմ՝ ''Օրինակ, ես ավարտել եմ Չարենցի դպրոցը, որտեղ բոլոր առարկաներն անցնում էինք հայերեն, բայց Անգլիայի եւ Ամերիկայի գրականությունը՝ անգլերեն:'' մեջբերման ավարտ: Լրամշակման ընթացքում հաշվի կառնվի առաջարկությունը:
9 Գևորգ Գիլանց 17.09.2017 15:56:19 Առաջարկում եմ ընդհանրապես հանել հետևյալ կետը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայի պետական ամփոփիչ ատեստավորման ժամանակ ոչ միայն գրավոր, այլ նաև բանավոր խոսքի տիրապետման մակարդակի գնահատում: Ընդունելի չէ, քանի որ այն նպաստում է հաղորդակցման կարողություններին զարգացմանը Փոփոխություն առկա չէ
10 Գևորգ Գիլանց 17.09.2017 15:58:50 Առաջարկում եմ հանել հետևյալ ենթակետը՝ 10-12-րդ դասարաններում ռուսաց լեզուն կարող է հանդես գալ որպես` պարտադիր դասընթաց, Ընդունելի է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխությունը
11 Գևորգ Գիլանց 26.09.2017 12:43:40 Քանի որ ներկայացված չեն ո՛չ մեթոդներ, ո՛չ գործիքակազմ, ոչ էլ այլ անհրաժեշտ բաղադրիչներ, առաջարկում է հանել հետյալ կետը՝ «Ռուսաց լեզվի խորացված ուսուցմամբ դպրոցների և դասարանների (ինչպես նաև ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների) թվի ավելացման նպատակահարմարության որոշման համար մշտադիտարկման անցկացում:» Հայեցակարգը առայժմ դրված է հանրային քննարկման
12 Լիլիթ Ներսիսյան 20.09.2017 16:03:46 Առաջարկս վերաբերում է հետևյալ մեջբերմանը՝ "Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգում անհրաժեշտ է կատարել բարեփոխումներ, որոնք քաղաքացիներին հնարավորություն կտան տիրապետելու մի քանի օտար լեզուների, ինչպիսիք են ռուսերենը, մեկ կամ մի քանի եվրոպական (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլն) և արևելյան (արաբերեն, պարսկերեն, չինարեն և այլն) լեզուներ: Ռուսաց լեզվի տիրապետումը հանդիսանում է քաղաքացու մրցակցային առավելությունը բարձրագույն կրթություն ստանալիս և մասնագիտական հմտություններ ձևավորելիս:" Բոլորիս հայտնի է, որ այժմ քաղաքացուն մրցակցային առավելություն թե՛ տեղական, թե՛ միջազգային շուկայում դեպքերի մեծ մասում տալիս է անգելերենը։ Ռուսաց լեզուն առավելություն է տալիս միայն որոշ համալսարաններում և որոշ աշխատանքային ոլորտներում։ Դրույթում ռուսերենը ներկայացվում է որպես պարտադիր, մինչդեռ անգլերենը՝ ցանկալի լեզուների շարքին։ Ընդ որում՝ խեղաթյուրում կա նաև "մեկ կամ մի քանի եվրոպական (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլն)" արտահայտության մեջ, քանի որ կարծիք է ձևավորվում, թե, օրինակ, ֆրանսերենի իմացությունը կարող է փոխարինել անգլերենին։ Ըստ իս՝ ավելի ճիշտ կլիներ․ 1։ Անգլերենի դիրքը փոխել հետևյալ նախադասության մեջ․ "մի քանի օտար լեզուների, ինչպիսիք են անգլերենը, ռուսերենը ․․․" 2։ Ավելացնել "որոշ դեպքերում" արտահայտությունը հետևյալ նախադասության մեջ․ " Ռուսաց լեզվի տիրապետումը որոշ դեպքերում հանդիսանում է քաղաքացու մրցակցային առավելությունը ․․․" Ընդունելի է: <<Որոշ դեպքերում>> արտահայտությունը կլրացվի
13 Khahcik Badeyan 20.09.2017 20:56:53 Աշխարհում առաջնային տեղ են գրավում Անգլերեն, Իսպաներեն և Չինարեն լեզուները, իսկ մենք փորձում ենք բարելավվել Ռուսերեն լեզվի դասավանդումը: Համարում եմ սխալ և չհիմնավորված քայլ: Ներկայացված է կարծիք, ոչ առաջարկություն
14 Գևորգ Պողոսյան 20.09.2017 23:53:47 Նախագծի ԱՄՓՈՓ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ֊ը շատ ճիշտ ու հիանալի պատճառաբանություններ և բացատրություններ է ներկայացնում, որոնք, սակայն, նույնքան ճիշտ են նաև այլ միջազգային լեզուների (անգլերենի, չինարենի, իսպաներենի և այլն) պարագայում։ Առաջարկում եմ՝ 1․ «ռուսաց լեզու» և «ռուսերեն» արտահայտությունները փոխարինել «օտար լեզու» բառակապակցությամբ, 2. ավելացնել «ռուսերեն»֊ը թվարկված եվրոպական լեզուների շարքում։ Ռուսաց լեզուն ինքնին օտար լեզու է:
15 Գագիկ Ալավերդյան 21.09.2017 23:11:28 Առաջարկում եմ հայեցակարգով ներկայացվեն ոչ միայն ՀՀ հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող հաստատություններում, այլ նաև բարձրագույն կրթության ոլորտում ռուսաց լեզվի դասավանդման համակարգի զարգացման հիմնական ուղղությունները: Խոսքը հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների մասին է
16 Լուիզա Միլիտոսյան 22.09.2017 22:37:13 Այսօրվա բազմալեզու հաղորդակցության պայմաններում դրական երևույթ է այլ լեզուների կողքին նաև ռուսերենի հսաղորդակցական դերի բարձրացումը դպրոցաական դասավանդմաքն մակարդակի օպտիմալացման միջոցով: Ակնհայտ էն որ մեր երիտասարդությունըռուսերենին ավելի վատ է տիրապետում, քան ավագ սերունդը: Բնական է, որ միայն հիմնական կրթական ծրագրի դասավանդման բարելավումը հարցը չի լուծելու, և պետք է ակտիվացնել նաև կրթական մյուս մակարդակները: Առաջարկը հաշվի կառնվի
17 Հրաչիկ Հակոբջանյան 22.09.2017 23:03:37 Սույն հայեցկարգին չպետք է ընդդիմանալ, սակայն չպետք է նաև միակողմանի քայլ անել: Խնդիրը պետք է փոխադրվի միջպետական հարաբերությունների ոլորտ և լուծվի հայ-ռուսական պայմանագրի ձևով: Որպես մյուս կողմին առաջադրվող պահանջ պետք է ընդամենը առաջ քաշել Հարավ-Կովկասյան հայաբնակ տարածքներում հայկական դպրոցները, վերականգնելու, երկլեզվության հարցը բարձրացնելու և հայկական արժեհամակարգերը վերականգնելու խնդիրը: Այդ տարածքներից են՝ Դոնի Ռոստովը, կամ գոնե նրա Նոր-Նախիջևանի հատվածը /նախկին խորհրդային շրջանը, Կրասնոդարի երկրամասի զգալի բնակավայրեր, Կիզլյար, Մոզդոկ, Գրիգորիուպոլիս, Էդեսիա և մի շարք այլ բնակավայրեր: Մասնավորապես Նոր-Նախիջևանի առումով հայտնի է, որ այնտեղ հայկական ինքնավարության վերականգնումով կհանվի հնդկաստանի հայերի կտակի գործողության սահմանափակումը: Չպետք է հրաժարվել որևէ համագործակցությունից, սակայն պետք է գործել դիվանագիտական մեխանիզմների միջոցով: Ընդունելի է
18 Aza Eyramjyants 23.09.2017 10:17:09 Առաջարկում եմ ներդնել ռուսաց լեզվի պարտադիր անվճար ուսուցումը նախադպրոցական կրթական հաստատություններում: Առաջարկը կքննարկվի
19 Aza Eyramjyants 23.09.2017 10:17:09 Ավելացնել ռուսաց լեզվի պարտադիր ուսուցման ժամերը բակալավրատուրայի մասնագիտական և ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում: Առաջարկը վերաբերում է բուհական կրթությանը
20 Vahagn Melik-Parsadanyan 25.09.2017 09:18:30 Առաջրկում եմ դպրոցներում ռուսերենի փոխարեն դասավանդել չինարեն: Ընդունելի չէ
21 Hakob Matevosyan 25.09.2017 09:24:15 Հասկանում ենք, որ ռուսերենը ստրատեգիական լեզու է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է հայերենի փոխարեն իմանալ ռուսերեն: Թող սովորեն ու լավ սովորեն թե ռուսերեն, թե այլ օտար լեզու, սակայն ցանկացած առարկա պետք է սովորել միայն ու միայն հայերեն: ՀՀ-ում պետական լեզուն հայերենն է և ոչ մի հայեցակարգում կամ որևէ այլ փաստաթղթում չի ակնարկվում հայերենը ռուսերենով կամ այլ լեզվով փոխարինելու մասին:
22 Anna Gabrielyan 25.09.2017 22:07:18 Хочется поблагодарить за такой проект, благодаря которой в Армении значительно повысится уровень владения языком. Это похвально.
23 Artur Mosunts 26.09.2017 12:30:03 Եթե մեր նպատակը գիտահենք եւ գիտատար տնտեսություն ունենալ ու զարգացնել այն, պետք է առաջին հերթին որպես օտար լեզու դասավանդմանը նախապատվությունը տալ անգլերենին, ոչ թե ռուսերենին: Կարծում եմ հիմնավորելու կարիք չկա, դա ակնհայտ է: Ցանկացած օտար լեզվի, այդ թվում ռուսերենին տիրապետելը սովորողների համար հնարավորություն է ընձեռում օգտվել գիտակրթական և մասնագիտական գրականությունից:
24 Սամվել Հայրապետյան 26.09.2017 12:56:33 Դպրոցն ավարտել եմ 1978 թվականին, սովորել եմ հայկական դպրոցում, հենց դպրոցական տարիներին առանց որևէ խնդիր ունենալու օգտվել եմ ռուսերեն գրքերից, ամսագրերից: Որքան տեղյակ եմ ռուսերենի դասավանդման ժամաքանակների, ուսումնական պլանների կազմման հետընթաց չի եղել: Այն ժամանակ աշակերտների ճնշող մեծամասնությունը ազատ օգտվում էր ռուսերեն գրականությունից, ազատ խոսում էր ռուսերեն, հիմա ինչ պատահեց: Այստեղ կարծում եմ խնդիրն այլ է: Տեղի է ունեցել ընդհանուր կրթության մակարդակի անկում, ընդ որում համոզված եմ, կրթության ոլորտում կատարված բազմաթիվ այսպես կոչված ՙբարեփոխումների՚ պատճառով: 1. Դասարաններում աշակերտների թիվը շատ մեծ է: 2. Ներառական կրթությունը կտրուկ իջեցրել է կրթության որակը, մինչ ուսուցիչը հանգստացնում է, հիվանդ երեխային դասն ավարտվում է: Ասեմ որ դեմ չեմ ներառական կրթությանը, սակայն դեմ եմ, որ ներառական կրթության ուղարկվեն այնպիսի երեխաներ, որոնց հիվանդությունը բացառում է, որ նրանք ինչ որ բան սովորեն, դրա հետ միասին խիստ տուժում է կրթական ողջ գործընթացը: 3. Ուսուցչի վարձատրությունը ծիծաղելի է, հարկավոր է բարձրացնել դրույքաչափերը: 4. Ուշադրություն դարձնել մանկավարժական կադրերի պատրաստմանը, գաղտնիք չէ, որ այստեղ նույնպես ունենք խորը հետընթաց: Սա վերաբերվում է ողջ բարձրագույն կրթությանը: Հետընթաց կա բոլոր առարկաների դասավանդման մեջ և առանձնացնել միայն օտար լեզուները, առանձնահատուկ վերաբերվելով ռուսերենին կոպիտ սխալ է, ավելին վնասակար է: Հիմա ինչ, եթե օրինակ մարդը աշխարահագրությունը սովորի ռուսերեն, հայերեն աշխարհագրությունից խոսելու դեպքում ինչպես է արտահայտվելու, կարծում եմ չի կարողանալու արտահայտվել, այս նախագծով հրեշավոր հարված է հասցվելու մեր մայրենի հայոց լեզվին: Այս մի օրինակը լիովին բավարար է, ապացուցելու, որ անընդունելի է այս հայեցակարգը, հրաժարվեք դրանից, եթե դա անհնար է, ապա առաջարկում եմ Կրթության և գիտության նախարարին հրաժարական տալ: Ներառական կրթությունը յուրաքանչյուր երեխայի համար, այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, զարգացման առանձնահատկություններին համապատասխան, անհրաժեշտ պայմանների և հարմարեցված միջավայրի ապահովման միջոցով կրթական գործընթացին առավելագույն մասնակցության և հանրակրթության պետական չափորոշիչով սահմանված արդյունքի ապահովումն է, և համաձայն ուսումնասիրությունների ներառական կրթությունը ճիշտ կազմակերպելու պարագայում դպրոցում կրթության որակը բարձրացնում է : Ինչ վերաբերում է ընդհանուր կրթությանը որակին, հարցը այս հայեցակարգի շրջանակների քննարկման տիրույթում չէ:
25 Alvard Solomonyan 26.09.2017 13:59:06 Հայերենն է միակ պետական լեզուն և եթե այդպես է, ուրեմն թող պարսկերեն պարտադիր դասավանդվի դպրոցներում խորացված, քանի որ մեր հարևան միակ երկիրն է, ով այս տարիներին երբեք երես չի թեքել մեզանից... Ռուսերենին պետական լեզվի կարգավիճակ տալու վերաբերյալ ակնարկ չի եղել: