Հիշել նախագիծը

<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հունիսի 15-ի N 320 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին>>

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Volodya Zaxaryan 14.01.2022 18:48:27 Շատ ճիշտ փոփոխությունա,շուտ պիտի անեիք Շնորհակալություն:
2 Հովհաննես Ստեփանյան 15.01.2022 07:26:36 Առաջարկում եմ հիմնական կրթության վկայականից հանել «Տեխնոլոգիա» առարկան,որովհետև ըստ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2010 թ.հունիսի 22-ի թիվ 609-Ն Հ Ր Ա Մ Ա ՆԻ IV գլխի 22-րդ կետի՝ «Ավարտական փաստաթղթերում լրացվում են ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաների տարեկան (ուսումնառության վերջին 2 դասարանների) և ամփոփիչ ատեստավորման (քննական) գնահատականները»: Ընդունվել է ի գիտություն:
3 Լիլիթ Պետրոսյան 15.01.2022 08:45:57 Առարջարկում եմ նախկինում կորցրած ատեստաների վերականգնման հարթակը և տրամադրումը ևս դարձնել էլեկտրոնային. հաստատություից , էլեկտրոնային եղանակով ստանալ պահանջվող փաստաթղթերը և հաստատությանը տրամադրել համապատասխան փաստաթուղթը՝ խնայելով ժամանակ և ֆինանսներ։ Ձեր առաջարկը կքննարկվի լրացուցիչ:
4 Մարինե Հովհաննիսյան 16.01.2022 07:46:48 Ողջունելի է,բայց պետք է ունենալ նաև թղթային տարբերակը: Թղթային տարբերակն ունենալու համար կայքից պետք է ներբեռնել ավարտական փաստաթուղթը:
5 Տիգրան Ենգիբարյան 17.01.2022 22:59:07 Շնորհակալություն նախագծի հեղինակներին: Առաջարկը լավն է, այդուհանդերձ, միայն QR տարբերակով պահպանման հեռանկարայնությունն ու հուսալիությունն ուսումնասիրության կարիք ունի: Առաջարկում եմ նաև աշակերտի անձնական գործը տեղափոխել էլեկտրոնային տիրույթ: Կրթության բնագավառում վարչարարությունն իսկապես էականորեն կրճատման է ենթակա՝ պլանավորումներից սկսած, աշակերտի անձնական գործով վերջացրած: Ընդունվել է ի գիտություն:
6 Սուսան Մարկոսյան 25.01.2022 13:55:21 Անվիճելի է ժամանակակից տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ազդեցությունը կրթության բովանդակության, ուսուցման կազմակերպման ձևերի զարգացման վրա, տեղին է, որ կրթության կառավարման համակարգերում էլ արտացոլվի այդ ազդեցությունը։ Այդպիսի մոտեցմամբ է հնարավոր խնայել ռեսուրսները՝ աշխատաժամանակ, թուղթ, դրամական միջոցներ։ Սակայն հարկ կար նաև վերանայելու որոշմամբ հաստատվող վկայականների բովանդակությունը. դրանք չեն արտահայտում շրջանավարտներին ներկայացվող չափորոշչային պահանջները։ Անհրաժեշտ ենք համարում, որ այս որոշման մեջ կարևորվի նաև այն, որ պետական այլընտրանքային կրթական ծրագրերի շրջանավարտների վկայականների բովանդակությունը՝ հանրակրթության պետական չափորոշչի պահանջներին շրջանավարտի համապատասխանությունը, որոշվի ծրագրով։ Աշոտ Բլեյան, Սուսան Մարկոսյան Ընդունվել է ի գիտություն:
7 Տաթևիկ Ավետիսյան 28.01.2022 20:45:30 Նախաձեռնությունը միանշանակ ողջունելի է։ Սակայն առաջարկվում է հստակեցնել նաև ավարտական փաստաթղթերում անցկացվող գնահատականների ստացման գործընթացը, թե որտեղից են գնահատականները վերցվելու, ինչ մեխանիզմներ են նախատեսվում գնահատականների ճշգրիտ լինելը հավաստելու համար, ինչ սկզբունքով են ընտրվելու ատեստատում անցկացվող գնահատականները, ինչպես են ընտրվելու և լրացվելու փաստաթղթում առկա առարկաների լրացման այն դաշտերը, որոնց համար առարկայի անունը նշված չէ և մի շարք նմանատիպ հարցեր։ Այս հարցերը ծագում են ՀՀ ԿԳՆ 2010 թ․հունիսի 22–ի հրամանով սահմանվող ավարտական փաստաթղթերի լրացման կարգից, որը սահմանում է, որ «22. Ավարտական փաստաթղթերում լրացվում են ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաների տարեկան (ուսումնառության վերջին 2 դասարանների) և ամփոփիչ ատեստավորման (քննական) գնահատականները: Ավագ դպրոցի ավարտական փաստաթղթում լրացվում են ուսումնական պլանով նախատեսված, 3 տարվա ընթացքում ուսումնասիրված յուրաքանչյուր առարկայի տարեկան և ամփոփիչ ատեստավորման գնահատականները»: Եթե անգամ մշակվող այս փաստաթուղթը չի ենթադրում նման մասնավորեցում, վերոնշյալ հստակեցման անհրաժեշտությունը շարունակում է արդիական մնալ։ Տեղեկատվությունը կառավարման տեղեկատվական համակարգից ավտոմատ կերպով ներմուծվելու է ավարտական փաստաթղթերում՝ բացառելով սխալվելու հավանականությունը: