Հիշել նախագիծը

Գտնվում է ՀՀ կառավարությունում

Հայաստանի Հանրապետության 2018-2020 թվականների տարածքային զարգացման գործառնական ծրագրին հավանություն տալու մասին

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆԾՐԱԳՐԻՆՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆՏԱԼՈՒՄԱՍԻՆ

 

 1. Անհրաժեշտությունը

Նախագծի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է <Հայաստանի Հանրապետության 2016-2025 թվականների տարածքային զարգացման ռազմավարությանը հավանություն տալումասին> ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշմամբ սահմանված ռազմավարական նպատակների համար ռազմավարական չափորոշիչների ապահովմամբ:

 

 1. Ընթացիկիրավիճակըևխնդիրները

ՀՀ կառավարության 29.07.2016թ. նիստի N 29 արձանագրությամբհավանության է արժանացել <Հայաստանի Հանրապետության 2016-2025 թվականների տարածքային զարգացման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին> ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշումը, որով նախատեսվում է 2017թ.-ին ունենալ տարածքային զարգացման քաղաքականության իրականացման մեկ ընդհանուր Տարածքային զարգացման գործառնական ծրագիր (ՏԶԳԾ), որը հիմք կհանդիսանա, ՏԿԶՆ բյուջետային ծրագրերի նախապատրաստման և տարածքային զարգացման նպատակներով,արտաքին աղբյուրներից բյուջետային աջակցության ստացման համար։ ՀայաստանիՀանրապետության 2018-2020 թվականների տարածքային զարգացման գործառնական ծրագիրը նպատակաուղղված է Հայաստանի տարածքային զարգացման ռազմավարության արդյունավետ իրականացմանը:

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

Նախագծի մշակումը իրականացրել է ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը։

 1. Ակնկալվող արդյունքը

Տարածքային զարգացման բաղադրիչով ծախսվող ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների արդյունավետության բարձրացում:

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

 ՀայաստանիՀանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և /կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

 

 ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Իրավական ակտն ընդունելո ւկապակցությամբ պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումների կամ նվազեցումների մասին

 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումներ կամ նվազեցումներ չեն սպասվում:

 

 • Քննարկվել է

  18.08.2017 - 02.09.2017

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Տարածքային կառավարման և զարգացման

 • Նախարարություն

  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 8015

Տպել