Հիշել նախագիծը

Գտնվում է ՀՀ կառավարությունում

«ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԳԱԶՈՎ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳԱԶԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱԲԱԼՈՆՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 2388-Ն, 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1582-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 22-Ի N 634-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Որոշման նախագիծ մշակվել է «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 2020 թվականի հունվարի 20-ի № 48-Ն օրենքի պահանջների կատարումն ապահովելու համար:

Որոշման նախագծով առաջարկվում է հստակեցնել գազաբալոնների տեղադրմանը, վկայագրմանը, դրանք կատարող կազմակերպություններին, արտադրական բազաներին և ինժեներաբանվորական անձնակազմերին ներկայացվող պահանջները, ուժը կորցրած ճանաչելով գործող կարգավորումները:

 

 • Քննարկվել է

  31.08.2021 - 15.09.2021

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Տրանսպորտ

 • Նախարարություն

  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 550

Տպել

Առաջարկներ`

Մկրտիչ Տիգրանյան

15.09.2021

21-րդ և 26-րդ կետերում օգտագործվում է բառ-կոդ կամ էլեկտրոնային չիպ հասկացողությունը, որը իրատեսկան չէ: 22-րդ կետում նշվող տեղեկաթերթիկը սույն կառավարության որոշման ընդունումից հետո արդիական չէ: 28-րդ կետից հանել <<վկայագրումից հետո>> բառակապակցությունը: 31-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում 5x12 քառակուսի մետրը փոխարինել 60 քառակուսի մետրով: 32-րդ կետը խմբագրել հետևյալ բովանդակությամբ. Տեղամասերը պետք է հագեցած լինեն անհրաժեշտ տեխնոլոգիական /ցանկ N 1/ և տեսանկրահանվող սարքավորումներով, ապահովված լինեն 20.0-22.0 ՄՊա ճնշմամբ սեղմված օդի մատակարարումով: 39-րդ կետը հանել ամբողջությամբ: Ձև 1-ը ամբողջապես պետք է խմբագրել, քանի որ ավտոտրանսպորտային միջոցի տվյալներ չի պարունակում: Ձև 2-ը ամբողջապես պետք է խմբագրել, քանի որ ավտոտրանսպորտային միջոցի և գազաբալոնի տվյալներ չի պարունակում: Ձև 1-ը և Ձև 2-ը չեն համապատասխանում ԵԱՏՄ ընդունված ТР ТС 018/2011 տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին:

Գրիգորի Տոնոյան

10.09.2021

Շատ վատ արտագրություն է՝ ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի և ՀՀ գործող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջների կոպիտ խախտումներով։ Անհրաժեշտ է հիմնովին վերանայել նախագիծը ոլորտին տիրապետող մասնագետների մասնակցությամբ։

Ռուսկա Հովհաննիսյան

10.09.2021

Պարզաբանել և հիմնավորել ինչով է պայմանավորված տեղամասերի ներկայացված չափերը․ <<27. Սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցներում գազաբալոնային սարքավորումներ տեղադրող և պարբերաբար վկայագրող կազմակերպությունների արտադրական բազաները պետք է բաղկացած լինեն հետևյալ տեղամասերից` 1) գազաբալոնային սարքավորումներն ավտոտրանսպորտային միջոցներում տեղակայելու տեղամաս` առնվազն 5X12 քառակուսի մետր չափերով (այսուհետ` տեղադրելու տեղամաս), 2) գազաբալոնները պարբերաբար վկայագրելու և գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցների գազավառելիքային սնման համակարգերը փորձարկելու տեղամաս` առնվազն 5X12 քառակուսի մետր չափերով (այսուհետ` փորձարկելու տեղամաս), 3) սեղմված օդի կուտակման համակարգով` առնվազն 15,0 քառակուսի մետր և ավելի մակերեսով (այսուհետ` ճնշակային տեղամաս): 29. Տեղադրման տեղամասի բարձրությունը պետք է լինի` 1) թեթև մարդատար ավտոմոբիլների, 9-17 նստատեղ ունեցող ավտոբուսների (միկրոավտոբուսների) և մինչև 1,5 տոննա բեռնատարողության ավտոմոբիլների համար` 4,2 մ-ից ոչ պակաս. 2) մինչև 8,5 մետր երկարություն և 2,5 մետր լայնություն ունեցող ավտոբուսների ու բեռնատար ավտոմոբիլների համար` 5,0 մետրից ոչ պակաս: 34. Փորձարկելու տեղամասի մասնաշենքի շինության բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 5 մետր: Միաժամանակ ներկայացրեք դրանց հաշվարկման կարգը և այն նորմատիվ իրավական ակտրեը, որոնք հիմք են հանդիսացել այդ հաշվարկների համար>>։ Պարզաբանել 6X10 քառակուսի մետր կամ 60 քառակուսի մետր մակերեսները համարժե՞ք են Ձեր ներկայացված տարածքների մակերեսներին։ Պարզաբանեք ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2005 թվականի N 2388-Ն որոշմամբ տեղամասերի համար հաշվարկված մակերեսները ի՞նչ հիմնավորմամբ չի համապատասխանում Ձեր կողմից սահմանված չափերին։ Եթե առկա է հաշվարկների անհամապատասխանություն, ապա ներկայացրեք այդ ահհամապատասխանությունը։

Տեսնել ավելին