Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻՆ ԵՎ ԴՊՐՈՑԱՀԱՍԱԿ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆԱԽՈՐԴ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱՑԻ ՀԱՃԱԽՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Գարիկ Աբրահամյան 24.09.2020 18:18:38 1.Բարև Ձեզ, ինչու 0,5 դրույքից պակաս ծանրաբեռնվածության դեպքում փոխհատուցում չի տրամադրվում: Կարելի է փոխհատուցում տալ շաբաթական 2 օր հաշվարկի համար:2. Ինչու փոխհատուցում չի տրամադրվում տնօրենին կամ փոխտնօրենին կամ գոնե ճանապարհածախս տրամադրել դասաժամ պարապողներին: Շնորհակալություն առաջարկությունների համար։ Տվյալ կարգով կանոնակարգվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի «1146. Հանրակրթության» ծրագրի «Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում» միջոցառման իրականացումը։ Ձեր կողմից բարձրացված խնդիրները կարելի է լուծել այլ միջոցառումների շրջանակներում։
2 Էլմիրա Հովհաննիսյան 24.09.2020 20:00:44 Հարգելի նախագծի հեղինակներ, ինչո¨ւ այդ փոխհատուցումից չեն կարող օգտվել վարչական աշխատողները ,լաբորանտը կամ գրադարանավարը ,չէ որ գըուղերից տրանսպորտային միջոցները աշխատում են յուրաքանչյուր ժամը մեկ անգամ, և հաճախ դպրոց շտապողը օգտվում է տաքսիների ծառայություներից խնդրում ենք վերանայել այդքան կարևոր որոշումը: Շնորհակալություն առաջարկությունների համար։ Տվյալ կարգով կանոնակարգվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի «1146. Հանրակրթության» ծրագրի «Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում» միջոցառման իրականացումը։ Ձեր կողմից բարձրացված խնդիրները կարելի է լուծել այլ միջոցառումների շրջանակներում։
3 Խորեն Ոսկանյան 24.09.2020 21:25:35 Առաջարկում եմ սույն նախագծի 2-րդ կետի առաջին պարբերության մեջ տեղ գտած <<հատուկ մանկավարժներին>> բառերը փոխարինել <<մանկավարժահոգեբանական աջակցման ծառայություններ մատուցող մասնագետներ>> բառերով,որպեսզի սոցիալական մանկավարժների և հոգեբանների վրա ևս տարածվի կարգը,քանի որ սոցիալական մանկավարժները հատուկ մանկավարժ չեն համարվում ըստ ՀՀ կառավարության 14 հոկտեմբերի 2010 թվականի N 1391-Ն որոշման Շնորհակալություն առաջարկությունների համար։ Այն կքննարկվի
4 Խորեն Ոսկանյան 24.09.2020 21:32:13 Առաջարկում եմ սույն նախագծի 2-րդ կետի առաջին պարբերության մեջ տեղ գտած <<հատուկ մանկավարժներին>> բառերը փոխարինել <<մանկավարժահոգեբանական աջակցման ծառայություններ մատուցող մասնագետներ>> բառերով,որպեսզի սոցիալական մանկավարժների և հոգեբանների վրա ևս տարածվի կարգը,քանի որ սոցիալական մանկավարժները հատուկ մանկավարժ չեն համարվում ըստ ՀՀ կառավարության 14 հոկտեմբերի 2010 թվականի N 1391-Ն որոշման Շնորհակալություն առաջարկությունների համար։ Այն կքննարկվի
5 Խորեն Ոսկանյան 24.09.2020 21:32:13 Սույն կարգի 5-րդ կետի կետը լղոզված է և առաջ է բերելու անհամապատասխանություններ,այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ <<համապատասխան հիմնավորումներ և հաշվարկներ>> բառերի փոխարեն թվարկել այն պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը(օր. տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից),որոնց առկայությունը արժանահավատության կասկած չի առաջացնի: Շնորհակալություն առաջարկությունների համար։ Ընդունելի չէ, կառավարման լիազոր մարմինն ինքը կորոշի պահանջվող հիմնավորումների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը
6 Աստղիկ Շահնազարյան 24.09.2020 21:27:45 Բարև Ձեզ։ Այս փոփոխությունը հոգեբաններին էլ է վերաբերվում։ Կարող ենք մենք էլ օգտվել այդ առաջարկից։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Տվյալ կարգով նախատեսվում է, որ 2022 թվականի հունվարի 1-ից հետո փոխհատուցում կստանան նաև ուսուցչի օգնականները և հատուկ մանկավարժները
7 Աստղիկ Շահնազարյան 25.09.2020 14:53:01 Բարև Ձեզ։ Առաջարկում եմ 《հատուկ մանկավարժ》հասկացությունը փոխարինել բազմամասնագիտական թիմ հասկացությամբ,որի մեջ մտնում են հոգեբանը, սոց.մանկավարժը, լոգոպեդը և այլն։ Շնորհակալություն առաջարկության համար։ Այն կքննարկվի
8 Գ Ա 24.09.2020 21:38:46 Փոխհատուցեք նաև ուսումնաօժանդակ անձնակազմին՝ օպերատոր, գործավար, տնտեսվար և այլն։ Շնորհակալություն առաջարկությունների համար։ Տվյալ կարգով կանոնակարգվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի «1146. Հանրակրթության» ծրագրի «Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում» միջոցառման իրականացումը։ Ձեր կողմից բարձրացված խնդիրները կարելի է լուծել այլ միջոցառումների շրջանակներում։
9 Սաթենիկ Մուրադյան 24.09.2020 23:28:19 Շատ լավ է, որ մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծառայությունների դիմաց փոխհատուցում են, իսկ տնօրեններին ինչու չի հասնում այդ փոխհատուցումը: Շնորհակալություն առաջարկությունների համար։ Տվյալ կարգով կանոնակարգվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի «1146. Հանրակրթության» ծրագրի «Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում» միջոցառման իրականացումը։ Ձեր կողմից բարձրացված խնդիրները կարելի է լուծել այլ միջոցառումների շրջանակներում։
10 Սրբուհի Ղարիբյան 26.09.2020 00:30:04 Բարև Ձեզ: Անկեղծ գրվածից հասկացա, որ մինչ այդ էլ եղել է փոխհատուցում, պարզապես հիմա որոշակի փոփոխություններ է լինելու: Շնորհակալություն․ Նախկինում այս միջոցառման համար որրէ կանոնակարգում չի եղել, 2020-ի համար գործում է ԿԳՄՍՆ անհատական իրավական ակտ, որի բարեփոխված /լավարկված/ տարբերակը կսահմանվի նախարարի նորմատիվ հրամանով
11 Նարեկ Արզումանյան 26.09.2020 12:53:17 Շնորհակալություն նախագծի համար։ Առաջարկում եմ ճանապարհածախս տրամադրել նաև միջին մասնագիտական կրթություն ապահովող ուսումնական հաստատություններում սովորող այն աշակերտներին, որոնք համայնքի դպրոցի 9-ամյա (հիմնական ) լինելու պատճառով որոշում են կայացնում շարունակել կրթությունը այդ ուս.հաստատություններում՝ Քանի որ դպրոցում ցածր առաջադիմություն ցուցաբերած աշակերտները մի մասը ցանկանում են կրթությունից դուրս չմնալով ստանալ միջին մասնագիտական կրթություն։ Ներկա օրենքը թույլատրում է տրամդրել ճանապարհածախս արտաբյուջեից, սակայն ուսումնարանների մեծ մասը չունեն նման հնարավորություն։ Ստացվում է, որ 12-ամյա պարտադիր կրթություն իրականացնող տարբեր ուսումնական հաստատությունների համար ճանապարհածախս տրամադրելու հարցում պետության մոտեցումը տարբեր է ։ Շնորհակալ եմ! Շնորհակալություն առաջարկությունների համար։ Տվյալ կարգով կանոնակարգվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի «1146. Հանրակրթության» ծրագրի «Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում» միջոցառման իրականացումը։ Ձեր կողմից բարձրացված խնդիրները կարելի է լուծել այլ միջոցառումների շրջանակներում։
12 Մարինե Նահապետյան 26.09.2020 17:45:02 Բարև Ձեզ։ Առաջարկում եմ փոխարինող ուսուցիչներին ևս ներառել այս ծրագրի մեջ։ Ինչպես նաև 11 դասաժամից քիչ դասաժամ ունեցող ուսուցիչներին։ Շնորհակալություն առաջարկությունների համար։ Դրանք կքննակվեն
13 Դիտավանի հիմնական դպրոց 26.09.2020 19:09:55 Բարև Ձեզ, առաջարկում եմ 5 կմ հեռավորությունը, փոխարինել ավելի փոքր թվով, կարծում եմ, որ 3-ից 5 կմ փոքր համայնքներում, որտեղ չի աշխատում տրանսպորտային միջոց, մանկավարժը ոտքով չի կարող ամեն օր քայլելով համայնքից- համայնք, ժամանակին հասնել դպրոց և կօգտվի տաքսիներից, ինչը որ այդպես էլ անում են:Շնորակալություն: Շնորհակալություն առաջարկության համար։ Չի ընդունվել։