Հիշել նախագիծը

Գտնվում է ՀՀ կառավարությունում

«Կրթության և գիտության բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիներին շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2020 թվականի ամառային զորակոչից տարկետում տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Анаит Варданян 16.07.2020 21:21:51 Русский язык 2,3,4,классы Тексты большие(аналогичные тексты есть и в российских учебниках,но они адаптированы и доступны).Можно воспользоваться российскими изданиями ( Т.Г.Рамзаева Русский язык ООО Дрофа) Грамматический материал отсутствует .Если педагог добросовестный ,то он сам все об'ясняет. 5 класс Тексты и тематика неплохие.Грамматический материал дан хаотично. 6 классНачинаем и заканчиваем учебник с зимы.Последние уроки "Как встречают Новый год","Под Новый год".Грамматический материал не подаётся логике. 7 класс Тесты и тематика неплохие, познавательные. 8класс Тексты неинтересные,нет определенной тематики.Грамматический материал неплохой. 9 класс Тексты неинтересные.После стольких лет скудного грамматического материала сразу сложное предложение,виды, схемы.Как можно построить здание без фундамента? Надеюсь,мои замечания помогут вам в столь трудном, но благородном деле. Ներկայացված առաջարկությունները չեն վերաբերվում սույն նախագծին:
2 Տիգրան Դավթյան 17.07.2020 14:26:54 Բնակության վայրի (գյուղի) անունը սխալ է գրված-(Տիգրան Մհերի Դավթյան (ծնվ.՝04.1997 թ. բնակության վայրը՝ Արարատի մարզ, գյուղ Լանջազարդ, Մ. Մաշտոցի փող., տուն 36, ԵՊՀ): Պետք է լինի գյուղ Լանջազատ: Ընդունվել է Կատարվել է փոփոխություն
3 Դավիթ Իսրայելյան 18.07.2020 10:30:55 Ազգանունս սխալ է գրված․ Դավիթ Սամվելի ԻսրաՅելյան Դավիթ Սամվելի Իսրաելյան (ծնվ.՝12.1996 թ. բնակության վայրը՝ քաղ. Երևան, Ավետիսյան 70-47, Հայաստանի Հանրապետության ԳԱԱ): Նվաճումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 451-Ն որոշման հավելվածի 8-րդ կետ. ընդունվել է կարարվել է փոփոխություն
4 Սուրեն Քյուրումյան 21.07.2020 16:33:06 Առաջարկում եմ հավելված №2-ի ամենավերջում, մինչև 2022թ. ձմեռային զորակոչը տարկետում ստացողների թվում ավելացնել 4-րդ կետ հետևյալ բովանդակությամբ. Սուրեն Արտակի Քյուրումյան, ծնվ. 11.01.1998 թ., բնակության վայրը՝ քաղ. Երևան, Մամիկոնյանց 3-րդ շենք, բն. 99, Բոննի համալսարան: Նվաճումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 451-Ն որոշման հավելվածի 9.1 կետ. Հիմնավորում. ՀՀ կառավարության 2019թ. հուլիսի 18-ի №912-Ա որոշման համաձայն ինձ՝ Սուրեն Քյուրումյանիս տարկետում է տրվել մինչև 2021թ. ամառային զորակոչը: www.e-draft.am կայքում 2019թ. №912-Ա որոշման նախագծի քննարկման ժամանակ առաջարկել էի հաշվի առնել, որ Բոննի համալսարանում ամառային սեմեստրն սկսվում է ապրիլին և ավարտվում սեպտեմբերին, իսկ ձմեռային սեմեստրն սկսվում է հոկտեմբերին և ավարտվում մարտին (https://www.mathematics.uni-bonn.de/study/master-mathematics/calendar/upcoming-dates/): Մագիստրոսական թեզը պետք է պատրաստեմ և պաշտպանեմ չորրորդ սեմեստրի ընթացքում՝ 2021թ. ապրիլ-օգոստոս ամիսներին: Ներկա կարգավորումները պահպանելու դեպքում երրորդ սեմեստրը 2021թ. մարտին ավարտելուց հետո չեմ կարող շարունակել կրթությունս և չեմ կարող պատրաստել և պաշտպանել մագիստրոսական թեզը, քանի որ ՀՀ կառավարության 2019թ. հուլիսի 18-ի №912-Ա որոշման համաձայն ինձ տրված անձնագիրը վավեր է մինչև 2021թ. մայիսի 1-ը: Կանխավ շնորհակալություն օժանդակության համար: Չի ընդունվել Ներկայացված նախագծում ընդգրկվել են 2020 թվականի ամառային զորակոչից տարկետման իրավունքի հավակնեղ քաղաքացիների տվյալները, ովքեր կարգով սահմանված ժամկետում դիմել են ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն:
5 Արմեն Դալլաքյան 22.07.2020 18:29:02 Հարգելի հեղինակ. Առաջարկում եմ հստակեցնել արդյոք հինգերերդ կետում նշված տեղեկանքը հնարավոր է տրամադրել էլեկրտոնային եղանակով (գոնե ժամանակավորապես)՝ ուղղակիորեն ուսումնական հաստատությունից, զինկոմիսարիատի կամ Պաշտպանության նախարարության կողմից նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեով, այն պարագայում, երբ տրամադրված ժամանակահատվածում հնարավոր չէ ապահովել դրա բնօրինակը՝ փոստային ծառայությունների չաշխատելու կամ վատ աշխատելու հետևանքով: Կարծում եմ այսպես կապահովվի ձևի նկատմամբ բովանդակության գերակայությունը, որովհետև այս օրերին շատ երկրների փոստային ծառայություններ չեն աշխատում, շատերն էլ աշխատում են ընդհատումներով՝ թերբեռնվածության հետևանքով: Պատճեներ են տրամադրվել նաև մայիսին ներկայացված փաթեթներում: Միևնույն ժամանակ ենթադրում եմ, որ այդ փաստաթղթի օտարալեզու տարբերակը ընդունելի է (առաջարկում եմ նշել ընդունելի լեզուն/ները) քանզի դրա թարգմանության մասին ոչինչ նշված չէ: Ավելացնեմ նաև, որ չորրորդ կետում նշված անձանց համար որորշումը ուժի մեջ կարող է մտնել հինգերերդ կետում նշված տեղեկանքի տրամադրման վերջնաժամկետից հետո (նախապայմանը 18 տարին լրանալն է միայն) և հետևաբար չեն կարող զորակոչվել հինգերերդ կետում նշված ամառային զորակոչի ընթացքում, իսկ դրան հաջորդող զորակոչների մասին ոչինչ նշված չէ: Միևնույն ժամանակ ստացվում է, որ որոշումը ուժի մեջ չէ ոմանց համար՝ այն ընդունման պահին, չի գործում իմպերատիվ նորմը՝ տեղեկանքը տրամադրելու ժամանակահատվածում, սակայն արդեն իսկ ուժը կորցնում է՝ տեղեկանքը չտրամադրելու հիմքով: Հարգանքով՝ Արմեն Դալլաքյան Համապատասխան կրթական ծրագրով ուսումնառության ընդունվելու (հրամանագրվելու) վերաբերյալ ուսումնական հաստատության կողմից տրված տեղեկանքը ներկայացվում է համապատասխան զինվորական հաշվառման վայրի զինվորական կոմիսարիատներ, ուստի առաջարկում եմ դրա ներկայացման ձևի վերաբերյալ հարցում իրականացնել համապատասխան զինվորական հաշվառման վայրից: Ինչ վերաբերում է նախագծի 4-րդ և 5-րդ կետերի վերաբերյալ Ձեր դիտարկմանը, ապա հարկ է նշել, որ տվյալ դրույթներով սահմանված պահանջները պետք է դիտարկել առանձին, ուստի 4-րդ կետում նշված անձանց համար նախագծով սահմանված է որոշման ուժի մեջ մտնելու 2 նախապայման: Առաջինը օրենքի պահանջ է, համաձայն որի զորակոչի ենթակա են 18 տարին լրացած արական սեռի քաղաքացիները, իսկ երկրորդ պահանջով փաստվում է համապատասխան կրթական ծրագրով ուսումնառության ընդունվելու (հրամանագրվելու) հանգամանքը:
6 Արմեն Դալլաքյան 30.07.2020 17:45:12 Խաչատուր Արմեն Դալլաքյանի համալսարանի ճիշտ և ամբողջական անվանումն է՝ Հոնկոնգի Չինական համալսարան (The Chinese University of Hong Kong): Ընդունվել է Կատարվել է փոփոխություն
7 Կարեն Մաստոյան 23.07.2020 11:49:00 Ազգանունս սխալ է գրված․ Կարեն Արթուրի Մաստոյա - Կարեն Արթուրի Մաստոյան Ընդունվել է Կատարվել է փոփոխություն
8 Հենրիկ Սերգոյան 23.07.2020 14:54:04 Բնակության վայրի անունը սխալ է գրված-(Հենրիկ Տիգրանի Սերգոյան (ծնվ.՝17.10.1998 թ. բնակության վայրը՝ ք.Երեւան , Ա. Խաչատրյան փողոց, 26/3 շենք, 5 բնակարան) - պետք է լինի 57 բնակարան Ընդունվել է Կատարվել է փոփոխություն
9 Արեգ Հարությունյան 25.07.2020 01:22:53 Բնակության հասցեն սխալ է նշված - (Արեգ Խաչիկի Հարությունյան (ծնվ.`08.1999 թ. բնակության վայրը՝ քաղ. Երևան, Հալաբյան փ., 2/1 շ., բն. 3, Հայդելբերգի համալսարան): Պետք է լինի Հալաբյան 21 շ., բն.3 Ընդունվել է Կատարվել է փոփոխություն
10 Արման Մանուկյան 27.07.2020 13:24:34 Ծննդյան տարեթիվը և բնակության վայրը սխալ է գրված - Արման Գևորգի Մանուկյան (ծնվ՝.04.199 թ., բնակության վայրը՝ քաղ.Երևան, Արշակունյանց պող., 32 շ., բն 44)։ Տարեթիվը պետք է լինի 1999թ․, իսկ բնակության վայրը՝ քաղ.Երևան, Արշակունյաց պող., 32 շ., բն 29 Ընդունվել է մասնակի: Անձնագրի պատճենում նշված է բն. 44 Կատարվել է փոփոխություն, ուղղվել է ծննդյան տարեթիվը:
11 Վահագն Սիրունյան 29.07.2020 12:08:18 Նվաճումը սխալ է գրված - (Վահագն Տելեմակի Սիրունյան ... Նվաճումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 451-Ն որոշման հավելվածի 9.1-րդ կետ): Պետք է լինի հավելվածի 8-րդ կետ Ընդունվել է Կատարվել է փոփոխություն