Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՍՏ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Գևորգ Նազարյան 08.06.2017 16:12:17 Որոշման նախագծի 3-րդ կետը անորոշ է, պարզ չէ, թե ու՞մ է այն ուղղված։ Անհրաժեշտ է հստակեցնել։ Ավելին, անհրաժեշտ է սահմանել հաշվեկշիռների հաշվարկման ինչ-որ պարբերականություն, ասենք յուրաքանչյուր տարի, կամ 5 տարին մեկ, և այլն։ Որոշման նախագծի 3-րդ կետում հստակ գրված է, որ ջրային և ջրատնտեսական հաշվեկշիռների հաշվարկման պարբերականությունը 6 տարին մեկ է, քանի որ Ջրավազանային կառավարման պլանները գործում են 6 տարի ժամկետով
2 Գևորգ Նազարյան 08.06.2017 16:12:17 Առաջարկում եմ 2-րդ կետը հանել, իսկ նախատեսվող ուղեցույցը սահմանել տվյալ որոշմամբ, կամ գոնե ուղեցույցի հիմնական ամենակարևոր մասերը ներառել որոշմամբ հաստատվող հավելվածում։ Այսինքն, ըստ էության, որոշմամբ միայն բանաձևեր սահմանելն անիմաստ է, քանի որ դրանք արդեն իսկ սահմանված են վաղուց բոլոր դասագրքերով։ Հարկավոր է սահմանել կարգ՝ որտեղից, ոնց պետք է ձեռք բերվեն հաշվարկի համար տվյալները, ով է կատարելու հաշվարկները, ինչ պարբերականությամբ, որտեղ են հրապարակվելու տվյալները և այլն։ Ջրային և ջրատնտեսական հաշվեկշիռների տարրերի հաշվարկման մեթոդիկան (ուղեցույցի տեսքով) իրավական տեսանկյունից ցանկալի է հաստատել կառավարության որոշմամբ, բայց այս դեպքում որոշումը կհետաձգվի մինչև 4-5 ամիս՝ մինչև ուղեցույցի պատրաստումը: Գտնում եմ, որ Նախարարի հրամանով հաստատել «ջրային և ջրատնտեսական հաշվեկշիռների տարրերի հաշվարկման մեթոդիկան (ուղեցույցի տեսքով)» նույնպես կլինի: Հասկանալի է, որ մասնագիտական ուսումնական դասագրքերում կա բանաձևեր, բայց որոշման մեջ բանաձևերը պարտադիր են, որպեսզի կարդացողը հասկա թե ինչ պարամետրերով են հաշվարկում հաշվեկշիռները: Համաձայն եմ որոշման մեջ ավելացնել կետ կամ կետեր և ներկայացնել կարգ. - հաշվեկշիռների հաշվարկի համար որտեղից վերցնել տվյալները, -ով է կատարելու հաշվարկները և ինչ պարբերականությամբ, -որտեղ են հրապարակվելու տվյալները: