Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

«Երևան քաղաքի 2020 թվականի բյուջեի մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ 19.11.2019 14:58:52 Առաջարկում ենք կազմակերպել Երևանի կանաչ գոտիների (ծառերի) գույքագրում GPS համակարգի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, որի արդյունքում կստեղծվի տվյալների բազա յուրաքանչյուր ծառի համար (ծառի պատմություն) և կանաչ գոտիների քարտեզ: Կանաչ գոտիների գույքագրումը հնարավորություն կտա անձնագրավորել յուրաքանչյուր ծառը ու հետագայում կառավարելի դարձնել մինչ այժմ շարունակվող կանաչ գոտիների անվերահսկելի ոչնչացումը և դրական ազդեցություն կունենա քաղաքի շրջակա միջավայրի վրա: Գույքագրման տևողությունը 3,5 ամիս, բյուջեն՝ 15.000.000, որից 6.500.000 դրամը ծախսվելու է անհրաժեշտ սարքավորումները ձեռք բերելու համար: Գույքագրումը իրականացվելու է «Սպառողների աջակցման կենտրոն» ՀԿ փորձառու մասնագետների և քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության հետ համատեղ: Լուծում Գաղափարի լուծումը իրականացվելու է երեք փուլով՝ 1 փուլ - համաձայնեցում Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության հետ, սարքավորումների ձեռք բերում և աշխատանքային խմբի ձևավորում, աշխատանքային խմբի հրահանգավորում: 2 փուլ - ծառերի գույքագրում ըստ առանձին փողոցների և զուգահեռ տվյալների բազայի ստեղծում, ծառերի անձնագրավորում և ճշտումների իրականացում: 3 փուլ - գույքագրման աշխատանքների ավարտ, տվյալների բազայի վերջնական ստեղծում, տեղեկատվական համակարգի հետագա կառավարման հանձնում քաղաքապետարանին կամ այլ մասնագիտացված կառույցին: Կատարված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում հանրությանը: Ձեր կողմից բարձրացված հարցի կապակցությամբ տեղեկացնում ենք, որ Երևան քաղաքի 2020 թվականի բյուջեի շրջանակներում նախատեսվում է Երևանի կանաչապատման և կանաչ տարածքների պահպանման նոր մոդելի ներդրում, որի հիման վրա նոր ստեղծվող ՀՈԱԿ-ի գործունեության շրջանակներում նշված աշխատանքները նախատեսվում է:
2 "Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" Հասարակական կազմակերպություն 24.11.2019 18:13:11 Հարգելի գործընկերներ, Մեր կազմակերպությունը քննարկել է ՀՀ արդարադատության նախարարության www.e-draft.am պաշտոնական կայքում տեղադրված հետեւյալ օրինագծերը. 1. «Երևան քաղաքի 2020 թվականի բյուջեի մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծը, 2. «Երևան քաղաքի զարգացման 2020 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծը, 3. «Երևան համայնքում տեղական վճարների 2020 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծը, 4. «2020 թվականի տեղական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծը, 5. «Երևան համայնքում տեղական տուրքերի 2020 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծը, 6. «2020 թվականի տեղական տուրքերի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծը: Վերոհիշյալ նախագծերի վերաբերյալ մեր կարծիքն ու առաջարկությունները ներկայացնում ենք սույն կայքի համապատասխան բաժնում՝ նամակ նախագծի հեղինակին։ Դրանք կուղարկվեն նաև Երևանի քաղաքապետին։ Նախագծերի վերաբերյալ մեր մյուս դիտարկումները կներկայացվեն հանրային լսումների ժամանակ: Վերոնշյալ փաստաթղթերի հանրային քննարկման ժամկետն ավարտվում է 2019 թ․ նոյեմբերի 28-ին, սակայն ՀՀ ԱՆ www.e-draft.am կայքում չկա որևէ նշում դրանց կողմ եւ դեմ քվեարկած անձանց մասին: Կարող ե՞ք արդյոք հանրային քննարկման ժամանակ ներկայացնել այդ վիճակագրությունն, ինչպես նաեւ առաջարկությունների ամփոփաթերթը: Հարգանքով, "Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" ՀԿ նախագահ Նախագծերի վերաբերյալ առկա չէ քվեարկած անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը, քանի որ այդ ֆունկցիան անջատվել է նախագծերը տեղադրելիս: Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ Ձեր կողմից էլեկտրոնային փոստով ուղարկված հարցերի պատասխանները ուղարկվել են Ձեր էլեկտրոնային հասցեին: