Հիշել նախագիծը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-Ի N 98-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-Ի N 98-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ­ԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

   Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

          Առաջարկվող իրավական ակտի ընդունումը պայմանավորված է բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող երիտասարդ ընտանիքներին պետական նպատակային ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) ներքո վարկառուի ընտանիքում նոր երեխայի ծննդյան կամ որդեգրման դեպքում վերջինիս վարկային բեռի մեղման հանգամանքով՝ նպաստելով նաև ՀՀ-ում ծնելիության մակարդակի բարելավմանը և ժողովրդագրական խնդրիրների լուծմանը:

 

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

 Ծրագրի շրջանակում վարկավորմամբ են զբաղվում 19 ֆինանսական կազմակերպություն` 14 բանկ և 5 վարկային կազմակերպություն: Առ 2019 թվականի մարտի 5-ը տրվել է 3935 վարկ (2041 վարկ Երևանում, 1894՝ ՀՀ մարզերում), որոնց ընդհանուր պայմանագրային ծավալը կազմել է շուրջ 33 մլրդ 391 մլն ՀՀ դրամ (21 մլրդ 469 մլն ՀՀ դրամ Երևանում, 11 մլրդ 922 մլն՝ ՀՀ մարզերում): Նշված Ծրագրում 2018 թվականին իրականացված էական բարելավումների արդյունքում փոփոխությունների արդյունքները ավելի ակնհայտ են դարձել 2018-ի տարեվերջին և 2019 թվականի տարեկսկզբին: Մասնավորապես, 2018 թվականի նոյեմբերին նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ վարկերի ծավալը աճել է 41%-ովդեկտեմբերին՝ նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ՝ 85%-ով, 2019 թվականի հունվարին՝ նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ՝ 131%-ով, իսկ 2019 թվականի փետրվարին՝ նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ՝ 145%-ով:

Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության շատ երիտասարդ ընտանիքներ (այդ թվում՝ նաև այս Ծրագրից օգտվողներ), հատկապես ֆինանսական խնդիրներից ելնելով, չեն մտածում ընտանիքում նոր երեխայի ծննդյան մասին, ինչն էլ իր հերթին բացասաբար է անդրադառնում ՀՀ-ում ծնելիության մակարդակի և ժողովրդագրական խնդիրների վրա:

 

Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

2019 թվականին ՀՀ կառավարությունը շարունակելու է բացի «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ միջոցով վերաֆինանսավորվող հիփոթեքային վարկերի գծով տոկոսագումարների սուբսիդավորումից մեղմել վարկառուների վարկային բեռը՝ վերջիններիս ընտանիքում նոր երեխաների ծննդյան կամ որդեգրման դեպքում՝ այդ կերպ նպաստելով նաև ՀՀ-ում ժողովրդագրական խնդիրների լուծմանը և ծնելիության մակարդակի աճին: Մասնավորապես, առաջարկվող փոփոխություններով Ծրագրի շահառուներին հնարավորություն է ընձեռնվելու վարկի գործողության ընթացքում յուրաքանչյուր նոր երեխայի ծննդյան կամ որդեգրման դեպքում վարկի մնացած ժամանակահատվածի համար պետության կողմից ստանալ վարկի տոկոսագումարների հավելյալ 0,5 տոկոսային կետի չափով սուբսիդավորում:

 

 Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի պայմաններով բնակարաններ ձեռք բերելու հնարավորություն ապահովելու և վերջիններիս ընտանիքում նոր երեխաների ծննդյան կամ որդեգրման դեպքում վարկային բեռի նվազեցման նպատակով մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N 98-ն որոշման մեջ լրացում  կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:

 

 Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

 ՀՀ կառավարության սույն որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից՝ համագործակցելով ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ:

 

      Ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունման արդյունքում վարկառուի ընտանիքում նոր երեխայի ծննդյան կամ որդեգրման դեպքում կնվազի վերջինիս վարկային բեռը՝ պետության կողմից վարկի տոկոսագումարների հավելյալ սուբսիդավորման տրամադրման միջոցով:

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-Ի N 98-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N 98-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում:

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-Ի N 98-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N        98-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում սպասվում է ծախսային մասով որոշակի ավելացում, որի չափը ըստ նախնական գնահատականների կարող է կազմել 14,3-18,9 մլն ՀՀ դրամ (կախված տարբեր սցենարներից):

 • Քննարկվել է

  14.03.2019 - 29.03.2019

 • Տեսակ

  Հրաման Որոշում

 • Ոլորտ

  Սպորտ և երիտասարդություն, Ֆինանսական

 • Նախարարություն

  ՀՀ կենտրոնական բանկ

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 8614

Տպել

Առաջարկներ`

Robert Davtyan

25.03.2019

Միանշանակ դրական նախագիծ, առավել ևս երբ վերջապեսայն այն կտարածվի արդեն ծրագրից օգտվող անձանց վրա։ Սակայն միևնույնն է պահպանվում է մեծ անարդարություն կապված «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ` ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ հետևյալ կետի հետ՝ Պետական աջակցությամբ շահառուներին վարկեր տրամադրվում են բնակարան (բնակելի տուն) ձեռք բերելու նպատակով` մեկ անգամ:(առաջարկ այս կետը փոփոխել) Եթե մի կողմից պետությունը խրախուսում է երեխա ունենալը և մյուս կողմից սահմանափակում ծրագրից երկորդ անգամ օգտվելը, ապա ինչպես կարող են այն երիտասարդ ընթանիքները, որոնք սկզբանական ծրագրի շրջանակներում այսինքն՝ գործող տոկոսադրույքից բարձր, կարճաժամկետ և առավելագույն գնի փոքր լինելու արդյունքում ՓՈՔՐ մակերեսով բնակարան գնած լինելով հանդերձ այսօր ունենան նոր երեխաներ։ Անհրաժեշտ է հրատապ միջոցներ ձեռնարկել այդ անձանց հավասարության դաշտ բերելու այն է հնարավորություն տալու ԵՐԿՐՈՐԴ անգամ օգտվել այս ծրագրից, եթե օրինակ արդեն ունեն երկու երեխա սակայն առաջին դեպքում գնել են 40քմ մակերեսով բնակարան և ցանկանում եմ ունենալ նաև երրորդ երեխային, երիտասարդ են* և համապատասխանում են ծրագրի պայմաններին բայց անարդարության մեջ են գտնվել այն երիտասարդների համեմատ, որոնք այսօր առավել ցածր տոկոսադրույքով առավել երկարաժամկետ և մեծ մակերեսով բնակարան կարող են ձեռք բերել։

Stepan Hasan-Jalalyan

22.03.2019

Ողջունելի նախագիծ է՝ միարժեքորեն սոցիալական ուղղվածությամբ: Միաժամանակ նախագծի սոցիալական ազդեցությունն առավել շոշափելի դարձնելու նպատակով առաջարկում եմ՝ 1. սուբսիդավորման չափը սահմանել յուրաքանչյուր երեխայի ծննդյան դեպքում նվազագույնը 1 տոկոս: 2. որոշման գործողությունը տարածել նաև մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը վարկառուի ընտանիքում ծնված յուրաքանչյուր երեխայի վրա: 3. քննարկել վարկառուի եկամտահարկը վարկի տոկոսների մարմանն ուղղելու հնարավորությունը:

Տիգրան Սարաֆյան

20.03.2019

ժողովրդագրական խնդիր լուծելու տեսանկյունից պետք է փոխել սուբսիդավորման չափը` ավելի մեծ չափով, ասենք առաջին երեխայի դեպքում կարելի է ընդունել առաջարկվող չափով, 2-րդ երեխայի դեպքում` 2 տոկոսի չափով օրինակ, իսկ 3-րդի դեպքում` լրիվ սուբսիդավորել, կիրառելով միայն նոր ծնվող երեխաների հաշվով, քանի որ նոր ծնվող և որդեգրվող երեխաների վրա կատարվող ծախսերը տարբեր են,

Տեսնել ավելին