Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

«ԷՖԱՐՎԻ ՄԱՍՐԻԿ» ՓԲԸ-ԻՆ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀՈՂԱՄԱՍ ՕՏԱՐԵԼՈՒՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Հայկազ Հարությունյան 16.02.2019 10:32:53 Հաշվի առնելով հողի գյուղատնտեսական նշանակությունը, առաջարկում եմ հողամասը տրամադրել վարձակալությամբ, հատուկ նպատակի ծառայեցման համար... Առաջարկությունը ընդունվել է մասամբ: Հայտնում ենք, որ հողը տրամադրվում է բացառապես Ծրագրի նպատակների իրագործման համար: Ծրագրի նպատակները չիրագործելու դեպքում նախատեսվում է հողի նպատակային նշանակությունը նորից փոխել գյուղատնտեսական նշանակության: Նախագծում լրացվել է ներքոհիշյալ դրույթը. «Հողամասի օտարման պայմանագիրը սահմանված կարգով կնքելու օրվանից հետո վեց տարվա ընթացքում Ընկերության կողմից Հողամասը նպատակային նշանակությամբ չօգտագործելու, ինչպես նաև Հողամասի օտարման պայմանագրի պայմանները խախտելու պարագայում՝ մեկ տարվա ընթացքում ապահովել Հողամասի նպատակային նշանակության Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոփոխումն գյուղատնտեսական նշանակության (հողատեսքը՝ արոտավայր) հողերի։»
2 Հայկազ Հարությունյան 16.02.2019 10:32:58 Հաշվի առնելով հողի գյուղատնտեսական նշանակությունը, առաջարկում եմ հողամասը տրամադրել վարձակալությամբ, հատուկ նպատակի ծառայեցման համար... Առաջարկությունը ընդունվել է մասամբ: Հայտնում ենք, որ հողը տրամադրվում է բացառապես Ծրագրի նպատակների իրագործման համար: Ծրագրի նպատակները չիրագործելու դեպքում նախատեսվում է հողի նպատակային նշանակությունը նորից փոխել գյուղատնտեսական նշանակության: Նախագծում լրացվել է ներքոհիշյալ դրույթը. «Հողամասի օտարման պայմանագիրը սահմանված կարգով կնքելու օրվանից հետո վեց տարվա ընթացքում Ընկերության կողմից Հողամասը նպատակային նշանակությամբ չօգտագործելու, ինչպես նաև Հողամասի օտարման պայմանագրի պայմանները խախտելու պարագայում՝ մեկ տարվա ընթացքում ապահովել Հողամասի նպատակային նշանակության Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոփոխումն գյուղատնտեսական նշանակության (հողատեսքը՝ արոտավայր) հողերի։»