Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Վահե Եղոյան 30.01.2019 23:24:43 Առաջարկում եմ նաև վերանայել հաշմանդամ և կուտակային բաղադրկչի մասնակցի կենսաեոշակի հաշվարկման կարգը... Առաջարկությունը չի ընդունվել: «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքով կարգավորում են բացառապես հաշմանդամության նպաստ նշանակելուն և վճարելուն առնչվող հարցերը: Հետևաբար, հաշմանդամության կենսաթոշակի և կուտակային կենսաթոշակների վերաբերյալ Ձեր առաջարկությունները չեն կարող քննարկվել «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի շրջանակներում: