Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

«Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Հույսի կամուրջ 01.02.2019 15:25:19 Հոդված 2-ի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում ՛՛ հարցերի՛՛ բառը փոխարինել ՛՛ապահովության՛՛ բառով (աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն): Պարզաբանում Նախագծի մշակման հիմքում դրված է շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի միասնական ու ժամանակակից համակարգերի ներդրման գաղափարը, առաջարկը դուրս է նախագծի կարգավորումների շրջանակից։