Հիշել նախագիծը

Նախագիծը ընդունվել է

<<Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

<<Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման

 

 

 1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հետ կապված օրենքի մի շարք դրույթների վերանայման անհրաժեշտությամբ: Օրենքի նախագծի ներկայացումը նախատեսվել է նաև ՀՀ կառավարության 2016թ. մարտի 10-ի թիվ 245-Ա որոշմամբ հաստատված ցանկի 39-րդ կետով:

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություններին համահունչ, ռազմարդյունաբերական ոլորտում վերանայման կարիք ունեն ՀՀ Նախագահի և ՀՀ կառավարության լիազորությունների շրջանակը:

 

 1. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Ռազմարդյունաբերական ոլորտում իրականացվող քաղաքականության նպատակն է ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմարդյունաբերական համալիրի գործունեության զարգացումը:

 

 1. Կարգավորման նպատակը և բնույթը

Օրենքի նախագծի համաձայն ուժը կորցրած է ճանաչվում ռազմարդյունաբերական համալիրի գործունեության ոլորտում ՀՀ Նախագահի իրավասությունները սահմանող հոդվածը, ՀՀ սահմանադրության պահանջներին համապատասխան հստակեցվում են գործընթացի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորությունները:

 

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և նրանց դիրքորոշումը

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից:

 

 1. 6. Ակնկալվող արդյունքը

Օրենքի ընդունումը կապահովի օրենքի դրույթների համապատասխանեցումը ՀՀ Սահմանադրության պահանջներին, կնպաստի ռազմարդյունաբերական համալիրի գործունեության զարգացմանը և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանունակության ամրապնդմանը:

 

 1. Այլ տեղեկություններ չկան:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<<Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման

 

 

 

Պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեների վրա ազդեցությունը

Ցուցանիշներ

ընթացիկ (n-րդ) տարի

Հաջորդող 3 տարիները

n +1

n +2

n +3

Ըստ n - րդ տարվա պետական բյուջեի 

 

փոխու-թյունը n - րդ տարվա պետական բյուջեի  համեմատ

Փոփոխությունն ընթացիկ տարվա համեմատ (n)

Փոփոխությունն ընթացիկ տարվա համեմատ (n)

Փոփոխությունն ընթացիկ տարվա համեմատ (n)

1

2

3

4

5

6

1.Եկամուտներ

Չկա

-

-

-

-

1.1. պետական բյուջեի եկամուտներ

 

 

 

 

 

1.2. ՏԻՄ եկամուտներ

 

 

 

 

 

2. Ծախսեր

Չկա

-

-

-

-

2.1. պետական բյուջեի ծախսեր

 

 

 

 

 

 2.2. ՏԻՄ բյուջեի ծախսեր

 

 

 

 

 

3. Ֆիսկալ ազդեցության գնահատական

Չկա

-

-

-

-

3.1. պետական բյուջե

 

 

 

 

 

3.3. ՏԻՄ բյուջե

 

 

 

 

 

4. Եկամուտների և ծախսերի հաշվարկների մանրամասն ներկայացում (անհրաժեշտության դեպքում կարող է ներկայացվել հավելվածի տեսքով):

 

Չկա

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Եկամուտների գնահատում

4.2. Ծախսերի գնահատում

5.  Այլ տեղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են)

Չկա

 

 

 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<<Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ

 

    Օրենքի նախագծի ընդունման կապակցությամբ նախատեսվում է ՀՀ կառավարության որոշումներով սահմանել ռազմարդյունաբերական և ռազմատեխնիկական քաղաքականության հայեցակարգը, ՌԱՀ-ի զարգացման պետական ծրագիրը, ՀՀ ռազմարդյունաբերական հանձնաժողովի կանոնադրությունը և կազմը, ինչպես նաև ուժը կորցրած ճանաչել նշված գործընթացը կարգավորող ՀՀ Նախագահի համապատասխան հրամանագրերը:

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<<Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծը

հրապարակային քննարկման ներկայացնելու վերաբերյալ

 

 1. Օրենքի նախագիծը տեղադրվել է իրավական ակտերի նախագծերի հանրային քննարկման համար նախատեսված միասնական կայքում:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Քննարկվել է

  24.03.2017 - 15.04.2017

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Անվտանգություն

 • Նախարարություն

  Պաշտպանության նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 9888

Տպել