Հիշել նախագիծը

Նախագիծը ընդունվել է

«Երևանի զարգացման 2019-2023թթ. հնգամյա ծրագրի հաստատման մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Մարինե Նալբանդյան 26.11.2018 14:08:59 Ինձ որպես ջրային փորձագետի անհանգստացնում է Երևանյան լճի էկոլոգիական ու ափամերձ տարածքների ոչ բարեկարգ վիծակը: Ուստի առաջարկում եմ կազմակերպել քննարկում տարբեր մասնագետների մասնակցությամբ լուծումներ որոնելու ուղությամբ այդ տարածքը դարձնելու ռեկրեացիոն հանգստի գոտի երևանցիների համար: կեսաբանական գիտությունների թեկնածու, Մարինե Նալբանդյան Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչությունը կողմ է քննարկումներ կազմակերպելուն: Համապատասխան ծրագրի առկայության դեպքում և տվյալ ծրագրի քննարկման ժամանակահատվածի վերաբերյալ տեղեկատվություն չենք կարող տրամադրել: Ուստի տվյալ ծրագրի քննարկման կազմակերպման վերաբերյալ Ձեզ լրացուցիչ կտեղեկացնենք: