Add to favourites

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՄՐՈՒ «ՇԻՐԱԿ» OԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԿՈՆՑԵՍԻՈՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ 2018-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՏԵՐ ՊԼԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

<<<<ԶՎԱՐԹՆՈՑ>> ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՄՐՈՒ <<ՇԻՐԱԿ>> OԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԿՈՆՑԵUԻՈՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ 2018-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԱUՏԵՐ ՊԼԱՆԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

        «Զվարթնոց» միջազգային և Գյումրու «Շիրակ» օդանավակայանների կոնցեսիոների կողմից ներկայացված 2018-2022 թվականների Մաստեր Պլանը հաստատելու մասին>> նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, որ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ու <<Կորպորասիոն Ամերիկա Ս. Ա.>>  ընկերության միջև 2001 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ստորագրված կոնցեսիոն պայմանագրի՝ կոնցեսիոների կողմից  Մաստեր Պլանը թարմացվելու է հինգ տարին մեկ անգամ՝ ընդգրկելով դրա մեջ երեսնամյա կառավարման ժամկետը:  Ներկայացվող Մաստեր Պլանով նախատեսվում է  կատարել շուրջ 38.2 մլն ԱՄՆ դոլարի ներդրումներ, որի արդյունքում նախատեսվում է ապահովել ICAO ապահովության ստանդարտները, օդանավակայանի թողունակությունը համապատասխանեցնել ուղևորահոսքի նախատեսվող աճին, հասնել IATA –ի ծառայությունների մատուցման  C մակարդակի, բարելավել անվտանգության մակարդակը և համապատասխանեցնել միջազգային նոր ստանդարտներին:

 

Նախատեսվող հիմնական ներդրումներն հետևյալներն են՝

 

 1. <<Զվարթնոց>> միջազգային օդանավակայանում

 

Նստեցման հատվածի ընդլայնում

 

Ակնկալվում է, որ ՀՀ Կառավարության կողմից ընդունված  <<բաց երկնքի>> նոր քաղաքականության շնորհիվ հաջորդ  տարիների ընթացքում  ուղևորահոսքի ավելի մեծ աճ կարձանագրվի:  Միայն այն դեպքում, եթե հաջորդ երեք տարիների ընթացքում ողևորափոխադրումները կանխատեսվածից ավելին լինեն, պլանավորում Է ընդլայնել նստեցման հատվածը: Դա թույլ կտա մի քանի ինքնաթիռների  միաժամանակ վայրէջք և թռիչք իրականացնել, ինչպես նաև ավելի լայն տարածք կապահովի ուղևորների հարմարավետության համար նստեցման հատվածում:

Այս աշխատանքները նախատեսվում են իրականացնել 2022-2023թթ.: Նախագծի մոտավոր արժեքը կներկայացվի 2018թ:

 

Վազքուղու վերանորոգում

Նախատեսվում է իրականացնել վազքուղու ծածկույթի  2850մ երկարությամբ և 45մ լայնությամբ հատվածի վերանորոգում:

Աշխատանքները կարող են իրականացվել 3 փուլով՝

1-ին փուլ՝ 27մ ուղղությամբ 1000մ երկարությամբ և 45մ լայնությամբ հատվածի վերանորոգում

2-րդ փուլ՝ 900մ երկարությամբ և 45մ լայնությամբ հատվածի վերանորոգում

3-րդ փուլ՝ 950մ երկարությամբ և 45մ լայնությամբ հատվածի վերանորոգում

Նորոգման աշխատանքներում նախատեսվում է՝

 • իրականացնել 9սմ հաստությամբ ֆռեզում, տեղ-տեղ հիմքի նորոգում, ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում 9սմ հաստությամբ՝ ուղղելով երկայնական և լայնական թեքությունները համաձայն ԻԿԱՕ-ի 14-րդ հավելվածի (կետեր 3.1.15, 3.1.19): Լայնական թեքությունները այս անգամ պետք է փոխվեն և կազմեն են 0.9-1.8%, քանի որ մակերևույթը անհավասարաչափ երկթեք է:
 • ապահովել ԻԿԱՕ-ի 14-րդ հավելվածի (կետ 3.1.10) նվազագույն պահանջները՝ 45մ լայնությամբ ծածկույթի նորոգում, մինչդեռ <<Զվարթնոց>> օդանավակայանի վազքուղու լայնությունը կազմում է 56մ:
 • դրենաժային համակարգի տեղադրում՝ ծածկույթի ստորին մասում ջրակուտակումներից խուսափելու նպատակով (ծածկույթի կոնստրուկցիայում իրականացնել ակոսահանում, ավազե շերտի տեղադրում, բետոնե շերտի տեղադրում և ասֆալտբետոնե շերտի տեղադրում);
 • գրունտային տարրերում գրունտի լցում, հարթեցում և խտացում՝ ԻԿԱՕ-ի 14-րդ հավելվածի պահանջները ապահովելու համար: Երկայնական թեքությունը չպետք է լինի ավելի քան 1.5%, լայնականը՝ ոչ ավելի քան 2.5% (կետեր 3.4.8, 3.4.13, 3.4.15, 3.4.17):

Վազքուղու վերանորոգմանը զուգահեռ անհրաժեշտ է տեղադրել նոր լուսաազդանշային համակարգ:

Վազքուղու վերանաորոգման աշխատանքների համար նախատեսվում է 9,000,000 ԱՄՆ դոլարի ներդրում:

 

<> ղեկուղու  ծածկի 270 մ երկարությամբ և 24 մ լայնությամբ հատվածի վերանորոգում

 

<> ՂՈՒ-ի կրող հատվածի լայնությունը կազմում է 21մ, ինչը չի համապատասխանում ԻԿԱՕ-ի 14-րդ հավելվածի պահանջներին՝ 23մ (կետ 3.9.4): Ծածկույթի վրա առկա են տարաբնույթ ճաքեր, նկատելի է ծածկույթի մակերևույթի փշրամաշում՝ պարբերաբար իրականացվում է ծածկույթի մաքրում քարերից:

Նորոգման աշխատանքներում նախատեսվում է՝

 • ապահովել ԻԿԱՕ-ի 14-րդ հավելվածի նվազագույն պահանջները՝ կրող կոնստրուկցիայի լայնացում մինչև 23մ (կետ 3.9.4)՝ գոյություն ունեցող շինարարական չափանիշներով; ծածկույթի կրողունակության բարձրացում՝ ծածկույթի ֆռեզում 5սմ հաստությամբ, ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 12սմ հաստությամբ: Դա թույլ կտա միաժամանակ շահագործել ավելի բարձր դասի օդանավեր և ԻԿԱՕ-ի 14-րդ հավելվածի պահանջներին համապատասխան (կետեր 3.9.9, 3.9.12) կուղղվեն ղեկուղու ծածկույթի թեքությունները:
 • գրունտի լցում և հարթեցում գրունտային տարրերում՝ ապահովելու համար ԻԿԱՕ-ի 14-րդ հավելվածի պահանջները:

Նախատեսվում է կատարել 2,500,000 ԱՄՆ դոլարի ներդրում:

Կառամատույցի վերանորոգում

 

Աշխատանքներով նախատեսված է՝  

 • իրականացնել ասֆալտբետոնե ծածկույթի ֆռեզում 9սմ խորությամբ, տեղ-տեղ նորոգել հիմքը և վերականգնել ա/բ ծածկույթը 15սմ հաստությամբ, ինչը կավելացնի ծածկույթի կրողունակությունը և թույլ կտա շահագործել ավելի բարձր դասի օդանավեր:
 • տվյալ կառամատույցի մակերեսներին համապատասխան դրենաժային համակարգի տեղադրում:

Կառամատույցի վերանորոգման աշխատանքները կկազմեն 1,500,000 ԱՄՆ դոլար:

 

Պարագծի ինտեգրված անվտանգության համակարգ

 

Նախագծի հիմնական նպատակն է Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանը իր մոտ 12կմ պարագծով պարսպի երկայնքով պաշտպանել ներթափանցումներից:

Լուծումը կայանում է օպտիկամանրաթելային հայտնաբերման (սեյսմիկ սենսոր) FiberPatrol տեխնոլոգիայի մեջ, որի հիմքում ընկած է օպտիկամանրաթելային մալուխը, որը հայտանաբերում է շարժումները և առարկաների ծավալները վերլուծելով լույսի ստացմանարձագանքման  փոփոխությունները:

Օպտիկամանրաթելային սենսորները կանցկացվեն  ցանկապատի վրայով և կկարողանան հայտնաբերել ցանկացած ներթափանցման փորձ:

Տեսախցիկների համակարգը նույնպես լուծման մի մասն է, որը լրացնում է հայտնաբերման գործընթացը: Տեսախցիկները ընդունակ են հայտանաբերել մարդկանց և մեքենաների մինչև 5կմ շառավղի վրա և կարող են արձագանքել պարսպի ահազանգերին՝ ապահովելով պարսպի հատման կետի ճշգրիտ տեսարանը: Տեսախցիկներից յուրաքանչյուրը կտեղադրվի այնպիսի սյան վրա, որը նախատեսված է ծայրահեղ եղանակային պայմաններին և ուժեղ քամիներին դիմագրավելու համար՝ առանց տեղաշարժվելու: Սյունը կցինկապատվի և կներկվի նարնջագույն գույնով, կունենա գիշերային լուսավորում, իսկ տեխսպասարկումը կլինի  թռիչքադաշտերի համար միջազագային կանոնակարգերին համապատասխան:

Մյուս կողմից լուծման մի մաս է կազմում նաև  կառավարման համակարգի տեղադրումը, որը հավաքագրում է տվյալ մասում տեղադրված բոլոր սենսորներից ստացվող տեղեկատվությունը: Միջադեպերի դեպքում այն տրամադրում է բոլոր սենսորների պատկերը՝ բացահայտման, նախազգուշացումների և կառավարման համար:

Միջադեպի մասին տեղեկություն ստանալիս համակարգը միջադեպը ցույց է տալիս վերահսկման սենյակում որպես մեկ պատկեր և սկսվում է ավտոմատ կառավարման գործընթացը:

Անվտանգության համակարգի ներդրման համար նախատեսվում է կատարել 1,500,000 ԱՄՆ դոլարի ներդրում:

Տեխնիկական սարքավորումների զննում

Օդանավակայանի շահագործման մակարդակը բարելավելու համար անհրաժեշտ է գնել նոր հակասառույցային և ձյուն մաքրող մեքենաներ, ինչպես նաև վառելիքի մեքենաներ:

Կատարվել է նաև Բեռնային համալիրի և ավտոտնտեսության շահագործման ուսումնասիրություն և պարզվել, որ անհրաժեշտություն կա նաև արդիականացնել այնտեղի մեքենաները և գնել նորերը:

          Այս աշխատանքների համար նախատեսվում է 8,426,983 ԱՄՆ դոլար:

 

Վառելիքալցավորման կայանի արդիականացում

Վառելիքալցավորման կայանի և Չարբախի բազայի ավիավառելիքի տարրաները հետևյալն են՝ 7 տարրա  2000 մ3 տարողությամբ,  2 տարրա՝ 750մ3 տարողությամբ, երեք պոմպակայան: Խողովակաշարերը և հակահրդեհային համակարգերը կառուցվել և շահագործվում են սկսած 1964թ, նրանք պարբերաբար վերանորոգվել են, սակայն ներկայումս անհրաժեշտ է փոխարինել դրանք:

 • Համակարգի աշխատանքների արդիականացում.
 • 3000 մ3 տարողությամբ 2 տարրաներ
 • Չարբախի բազայում տարրաների վերանորոգում,
 • պոմպակայանների ձևափոխում՝ դրանք համապատասխանեցնելով միջազգային չափանիշներին,
 • ասֆալտածածկման և տարածքի բարելավման աշխատանքների իրականացում:

Նախատեսվում է կատարել 1,000,000 ԱՄՆ դոլարի ներդրում:

Հին շենքի քանդում

 

Հին շենքի քանդումը նկատի կառնվի նստեցման հատվածի ընլայնման նոր նախագիծը Կառավարությանը ներկայացնելուց և քաղաքապատերանի կողմից քանդման հետագա թույլտվությունից հետո:

 

 1. Գյումրու <<Շիրակ>> օդանավակայանում

Կառամատույցի վերանորոգում

Գյումրու Շիրակ օդանավակայանում օդանավերի կայանման պայմանների ապահովման նպատակներով նախատեսվում է իրականացնել կառամատույցի վերանորոգման աշխատանքներ: Վերանորոգումից հետո նշված կայանատեղիներում հնարավոր կլինի ապահովել պայմաններ Էյրբաս Ա-320 և Բոյինգ Բ757-200 տեսակի օդանավերի շահագործման համար:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ծածկը վատ վիճակում է՝ այն է՝ քայքայված է, առկա են բազմաթիվ ճաքեր, ֆիքսացիան չի համապատասխանում պահանջներին, նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները՝

 • առկա ծածկի և հիմքի քանդում
 • նոր հիմքի իրականացում
 • նոր ասֆալտբետոնե ծածկի իրականացում:

Վերանորոգման ենթակա ընդհանուր մակերեսը կազմում է մոտ 34000 քառ. մետր:

Կառամատույցի վերանորոգումը կարժենա $ 1,000.000 ԱՄՆ դոլար:

 

Այլ ներդրումներ Շիրակ օդանավակայանում

 • Հաշվառման սրահի վերանորոգում (ընդհանուր արժեքը կկազմի $ 100.000 ԱՄՆ դոլար),
 • Նստեցման հատվածի և ժամանման սրահի ընդլայնում (ընդհանուր արժեքը կկազմի $ 900.000 ԱՄՆ դոլար),
 • Այլ ներդրումներ՝ $ 1,200,000 ԱՄՆ դոլար (վառելիքալցավորման և ձյուն մաքրող մեքենայի, սկիդոմետրի ձեռքբերում),
 • Կառամատույցի վերանորոգում՝ $2,000,000:

 Կոնցեսիոները Կառավարության հետ համատեղ կմշտադիտարկի ուղևորահոսքի աճը և օդանավակայանի թողունակությունը և զգալի փոփոխությունների դեպքում կտեղադրի նոր ՃՄՈՒՀ (ճշգրիտ մոտեցման ուղեցույց) նստեցման համակարգ վազքուղու 199 աստիճանի համար, որը կարժենա $ 200,000 ԱՄՆ դոլար:

 

Մաստեր պլանի նախագծում ամրագրված է նաև, որ Կոնցեսիոները ողջունում  է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որդեգրած՝ անցումը <<Բաց երկնքի քաղաքականությանը>>  և պատրաստակամություն է հայտնել  իր մասնակցությունն ու օժանդակությունը բերել այդ քաղականության կայացման հարցում:

Մաստեր պլանի նախագիծը քննարկվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի 2004 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 562-Ա որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից:                           

Ելնելով վերոհիշյալից և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության ու <<Կորպորասիոն Ամերիկա  Ս. Ա.>> ընկերության միջև 2001 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ստորագրված պայմանագրի դրույթներն ու պահանջները, ինչպես նաև հաշվի առնելով «Զվարթնոց» միջազգային և Գյումրու «Շիրակ» օդանավակայանների Կառավարիչ <<Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ>> փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ներկայացված 2018-2022թթ. համար Մաստեր Պլանը հաստատելու մասին առաջարկը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը նպատակահարմար է գտնում սույն որոշման ընդունումը:

 

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր

քաղաքացիական ավիացիայի

գլխավոր վարչության պետ                                                           Ս. Ավետիսյան


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

<<<<ԶՎԱՐԹՆՈՑ>> ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՄՐՈՒ <<ՇԻՐԱԿ>> OԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԿՈՆՑԵUԻՈՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ 2018-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԱUՏԵՐ ՊԼԱՆԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ  ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 

 

Ներկայացված որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության մասով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չեն նախատեսվում:

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր

քաղաքացիական ավիացիայի

գլխավոր վարչության պետ                                                           Ս. Ավետիսյան

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

<<<<ԶՎԱՐԹՆՈՑ>> ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՄՐՈՒ <<ՇԻՐԱԿ>> OԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԿՈՆՑԵUԻՈՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ 2018-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԱUՏԵՐ ՊԼԱՆԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 

Ներկայացված որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չկա:

 

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր

քաղաքացիական ավիացիայի

գլխավոր վարչության պետ                                                           Ս. Ավետիսյան

 

 

 

ԻՐԱՎԱԿԱՆՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

<<<<ԶՎԱՐԹՆՈՑ>> ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՄՐՈՒ <<ՇԻՐԱԿ>> OԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԿՈՆՑԵUԻՈՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ 2018-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԱUՏԵՐ ՊԼԱՆԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ՈՐՈՇՄԱՆ  ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 

 

Ներկայացված որոշման Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հարապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնում և համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր

քաղաքացիական ավիացիայի

գլխավոր վարչության աշխատակազմի

իրավաբանական վարչության պետ                                                       Լ. Ջանիբեկյան

 

 • Discussed

  26.01.2018 - 10.02.2018

 • Type

  Decision

 • Area

  Aviation

 • Ministry

  Civil Aviation Committee

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 12219

Print

Suggestions

Նենսի Գևորգիան

09.02.2018

Առաջարկում եմ նախագծին կից ներկայացնել նաև նախորդ մաստեր պլանի կատարողականը, ինչպես նաև համեմատական այս մաստեր պլանի հետ

Նենսի Գևորգիան

09.02.2018

Շատ է խոսվում փոքր ավիացիայի զարգացման մասին: Մաստեր պլանում որևէ խոսք չկա այդ մասին: Ինչ եք նախատեսում այդ ուղղությամբ անել?

See more