Add to favourites

The project has not been accepted

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԲԱՆ

Բյուջեն, լինելով համայնքի եկամուտների ձևավորման ու ծախսերի կատարման տարեկան ֆինանսական ծրագիր, ուղղված է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին օրենքով վերապահված լիազորությունների շրջանակներում համայնքային ծրագրերի իրականացմանը:

Այն ակնկալվող եկամուտների և առաջարկվող ծրագրերի ու միջոցառումների համապարփակ թվարկումն է գալիք ֆինանսական տարվա համար' տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության յուրաքանչյուր բնագավառում:

Որպես պոտենցիալ սպառողների միջև սահմանափակ միջոցների համապարփակ և հետևողական բաշխում' բյուջեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության ֆինանսական կառավարման առանցքն է:

2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ին կայացած ՏԻՄ ընտրությունների արդյունքում խոշորացված Սպիտակ համայնքի 2023 թվականի ծրագրային բյուջեի ձևաչափի ընտրությունը պայմանավորված է ծախսերի կատարման արդյունավետությամբ և վերջնական արդյունքների ստացմամբ:

Արդեն խոշորացված համայնքի 2023 թվականի բյուջետային ծրագրերն իրականացնելիս, որոշակի ռեսուրսներ ներդնելու պարագայում, կունենանք արդյունքների ձեռքբերում' միաժամանակ արմատավորելով նոր որակի և մակարդակի կառավարում, ձևավորելով ներդրված ռեսուրսների և ստացված արդյունքների միջև ինտեգրված կապ, ապահովելով բյուջետային ծրագրի միջոցառումների ու գործողությունների կատարման թափանցիկություն ու վերահսկման արդյունավետություն:

Ծրագրային բյուջետավորման գործընթացը հնարավորություն է տալիս համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի հիման վրա պլանավորել համայնքի ֆինանսական միջոցները, դրանք օգտագործել խնայողաբար, արդյունավետ:

Սպիտակ համայնքի բյուջետավարման գործընթացում կարևորվում է բնակչության մասնակցությունը, հաշվետվողականությունը, ծրագրերի առաջնահերթությունների հստակ սահմանումը, բյուջետավարման գործառույթների հստակ բաշխումը:

 

 • Discussed

  01.12.2022 - 18.12.2022

 • Type

  Decision

 • Area

  Local government

 • Ministry

  Spitak Municipality of Loru Marz

Public discussion

19.12.2022 11:00

Spitak city, Shahumyan str., 3 floor

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 2616

Print