Add to favourites

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 670 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը

Նախագծի մշակման անհրաժեշտությունը պայ­մանավորված է այն հանգամանքով, որպեսզի 1975 թվականի միջազգային ճանապարհային փոխադրումների (TIR) կոնվենցիայի շրջա­նակ­­ներում նույն որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը կարո­ղա­նա ստու­գել ոչ միայն (TIR) փոխադրագրքույկներով բեռնափոխադրում իրականացնող տրանս­­պոր­տային միջոցները այլ նաև այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց պետք է տրա­մա­դրվեն մաքսային կապարակնիքների և կնիքների կիրառմամբ միջազգային փոխա­դրում­ն­եր իրականացնելու հավաստագրեր:

 • Discussed

  01.11.2017 - 21.11.2017

 • Type

  Decision

 • Area

  State revenue, Transport, Economical

 • Ministry

  State Revenue Committee

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 6816

Print