Add to favourites

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 • Discussed

  11.11.2022 - 26.11.2022

 • Type

  Order

 • Area

  Education and science

 • Ministry

  Ministry of Education, Science, Culture and Sport

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1068

Print

Suggestions

Արամ Սողոմոնյան

14.11.2022

Անհրաժեշտ է նաև միասնական բոլոր քննություններին (թե՛ 9-րդ դասարանի, թե՛ 12-րդ դասարանի) ապահովել նախարարության, ԳԹԿ կամ վերադաս լիազոր մարմնի ներկայացուցիչների ներկայությունը:

Արամ Սողոմոնյան

14.11.2022

Առաջարկվում է 24-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «24. 9-րդ և 12-րդ դասարանում ավարտական և պետական ավարտական քննական առարկաների թեստերը կազմվում են ԳԹԿ-ի կողմից, առաջադրանքներն ընտրվում են Նախարարության կողմից երաշխավորված շտեմարաններից և Հաստատությունում գործածվող դասագրքերից և (կամ) ձեռնարկներից՝ բացառելով առարկային բնորոշ բոլոր վիճարկելի տարբերակների ընդգրկումը թեստերում»:

Արամ Սողոմոնյան

14.11.2022

Առաջարկվում է 12-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «12. Բանավոր քննությունները պարտադիր ձայնագրվում են և պահվում ուսումնական հաստատությունում մինչև 1 ամիս»:

See more