Add to favourites

The project has not been accepted

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 16-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի, «ՀայաստանիՀանրապետության   բյուջետայինհամակարգիմասին» ՀՀ օրենքի 33-րդհոդվածի 4-րդմասի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի, 34-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 5-րդ  մասերի դրույթներով և հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ղեկավարի առաջարկությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանին որոշում է՝

   Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2022 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 16-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

1.«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 16-Ն որոշման թիվ 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

  2.«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի  2022 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 16-Ն որոշման թիվ 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

  3.«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի  2022 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 16-Ն որոշման թիվ 3 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն թիվ 3 հավելվածի:

3.«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի  2022 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 16-Ն որոշման թիվ 6 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն թիվ 6 հավելվածի:

 • Discussed

  04.11.2022 - 21.11.2022

 • Type

  Decision

 • Area

  Financial

 • Ministry

  Akhuryan Municipality of of Shirak Marz

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 2503

Print