Add to favourites

ԺՈԱՈ ԳԻԼԵՐՄԵ ՌԵԺԻՆԱԼԴՈՅԻ ԿԱՐՎԱԼՅՈՅԻՆ ՇԱՐՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ֆուտզալի ՀՀ հավաքական թիմի անդամ  Ժոաո Գիլերմե  Ռեժինալյոյի Կարվալյոյին, շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու մասին

  • Duration

    13.05.2022 02.06.2022
  • Type

    Decision

  • Area

    Sport and youth

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 205

Print

Leave a suggestion

Suggestion 1

Add next suggestion

You can leave a comment on the webpage only after signing and into account.

Your comment will be published within 2 working days after confirmation by the site administrator.

Suggested proposals can be found in Summary section.