Add to favourites

Under development

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 14-Ի ԹԻՎ 404 ԵՎ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 24-Ի ԹԻՎ 305-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի Պետական կառավարչական հիմնարկներին ամրացված` բնակելի տարածքների նվիրատվության կարգը հաստատելու մասին թիվ 305-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը.

1) Վերնագրում և ամբողջ տեքստում պետական կառավարչական հիմնարկներին բառերը փոխարինել պետական մարմիններին բառերով։

2) Նախաբանում դրույթները բառից հետո լրացնել և Պետական գույքի կառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը բառերով։

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթած և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց` պետական, բյուջետային հիմնարկների տնօրինության տակ գտնվող հանրակացարանային բնակելի տարածքների սեփականաշնորհման կարգը հաստատելու մասին թիվ 404 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունն ու լրացումը․

1) Նախաբանում 4-րդ հոդվածին բառերից հետո լրացնել և Պետական գույքի կառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետին բառերը։

2) Հավելվածի ամբողջ տեքստում Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարություն բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտե: բառերով։

3) Վերնագրում և ամբողջ տեքստում , բյուջետային հիմնարկներ բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել մարմիններ բառերով։

 1. 3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
 • Discussed

  22.03.2022 - 06.04.2022

 • Type

  Decision

 • Area

  State property management

 • Ministry

  State Property Management Committee

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 3466

Print

Related documents / links