Add to favourites

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 5-Ի N 24-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Արամ Սողոմոնյան 08.03.2022 23:50:37 Առաջարկում եմ առաջնորդվել մեկ մոդուլով, այսինքն մշակվի մեկ մոդուլ բոլորի համար: Անհրաժեշտ է նաև վերանայել կրեդիտային համակարգը կամ դա վերացնել. առաջնորդվել «անցել է վերապատրաստումը» կամ «չի անցել վերապատրաստումը» գրառումներով: ԿԳՄՍ նախարարի 1162-Ա/2 հրամանով հաստատված վերապատրաստման չափորոշիչը և ծրագիրը փոփոխվել և հաստատվել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2022 թվականի մարտի 4-ի 367-Ա/2 հրամանով, որը տեղադրված է ԿԳՄՍՆ պաշտոնական էջում: