Add to favourites

«Հարկային հաշվարկները հարկային մարմին թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքերը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

Հիմնավորում

 

«Հարկային հաշվարկները հարկային մարմին թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքերը սահմանելու մասին»  ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Նախագիծը մշակվել է ի կա­տա­­­­րումն Հա­յաս­տա­­­նի Հանրապետության վարչապետի 2017 թվականի հունվարի 19-ի թիվ 35-Ա որոշման: Նախագծի նպատակը ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ին ըն­դուն­ված` Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) սահմանված պահանջների ապա­­­­հովելն է:

Գործող օրենսդրությամբ չկան սահմանված դեպքեր, երբ հարկ վճարողը կարող է հարկային հաշվարկները հարկային մարմին ներկայացնել թղթային կրիչով: Սակայն գործնականում լինում են դեպքեր, երբ անհնար է հարկային հաշվարկները ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով: Նշված դեպքերի կարգավորման նպատակով Օրենսգրքով սահմանվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած դեպքերում հարկային հաշվարկները կարող են հարկային մարմին ներկայացվել նաև թղթային եղանակով: Վերը նշվածից ելնելով անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման նախագիծ:

 1. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Նախագծով առաջարկվում է սահմանել դեպքերը, երբ հարկ վճարողները հարկային հաշվարկները կարող են հարկային մարմին ներկայացնել նաև թղթային եղանակով:

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և նրանց դիրքորոշումը

Նա­­­խա­­­գի­ծը մշակվել է ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կող­մից:

 1. Ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունման դեպքում ակնկալվում է սահ­մանել Օրենսգրքի 53-րդ հոդվածով սահմանված՝ հարկային հաշվարկները հարկային մարմին թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքերը:

 • Discussed

  01.09.2017 - 18.09.2017

 • Type

  Decision

 • Area

  State revenue

 • Ministry

  State Revenue Committee

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 9396

Print

Suggestions

Samvel Danielyan

14.09.2017

Առաջարկում եմ որոշման մեջ ներառել, որ Հարկ վճարողները կարող են հաշվարկները ներկայացնել էլեկտրոնային փոստով, այն հասցեից, որով ստանում է ՊԵԿ-ի ծանուցումները: Ընդ որում հաշվարկները պետք է հաստատված լինեն էլեկտրոնային ստորագրությամբ:

«Հարկ վճարողների պաշտպանություն» հասարակական կազմակերպություն

04.09.2017

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 4-ի N 594-Ն որոշմամբ նույնպես նախատեսված են կապի կամ հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման՝ հարկային մարմնի ծրագրային համակարգի խափանման դեպքերում փաստաթղթերի դուրսգրման կարգ: Չնայած գործող կարգավորումների գոյության առնվազն մի քանի անգամ եղել են դեպքեր, երբ հարկային մարմնի հարկային հաշվետվությունների ներկայացման և հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման էլեկտրոնային համակարգերը խափանվել են, սակայն հարկային մարմնի կողմից չի ծանուցվել և ռիսկի տակ է դրվել ինչպես հարկ վճարողների կողմից օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների կատարումը, այնպես էլ ամենօրյա մատակարարումներ իրականացնող հարկ վճարողների գործունեությունը: Հետևաբար, կարևոր է ոչ թե կարգավորումներ նախատեսելը, այլ պահպանել օրենսդրությամբ սահմանված դրույթների պատշաճ կիրառումը, հարկային մարմնի պաշտոնատար անձանց կողմից հավաստիացումների, խոստումների և ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարումը: Հակառակ դեպքում, ցանկացած կարգավորում կարող է որակվել ինքնանպատակ գործողության: Հեղինակներին կից ներկայացվում է կազմակերպության կողմից նախկինում ներկայացված գրությունը:

«Հարկ վճարողների պաշտպանություն» հասարակական կազմակերպություն

04.09.2017

Կարգի 3-րդ մասով նախատեսված է, որ հարկային մարմնի ծրագրային համակարգի խափանման դեպքում եկամտային հարկի հաշվարկը ներկայացվում է ծրագրային համակարգի խափանումն ավարտվելուց հետո՝ էլեկտրոնային եղանակով: Հարկ ենք համարում նշել, որ ստուգումը սկսելուց հետո հարկ վճարողը սահմանափակված է ներկայացնել ճշտված հաշվարկներ: Հնարավոր են դեպքեր, երբ հարկ վճարողը ցանկանում է ներկայացնել եկամտային հարկի ճշտված հաշվարկ՝ ստուգումը սկսելուց առաջ, սակայն ծրագրային խափանումը մի քանի օր տևելու դեպքում, որի ընթացքում հնարավոր է, որ ստուգումը սկսվի, այդ դեպքում, սահմանափակվում է էլեկտրոնային եղանակով ճշտված հաշվարկ ներկայացնելու հնարավորությունը: Հետևաբար, թղթային եղանակով եկամտային հաշվարկ ներկայացնելու հնարավորությունը չպետք է բացառել:

See more