Add to favourites

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1191-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Նախագիծ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

----------- 2021 թվականի N ------ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1191-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածների 1-ին մասերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկը հաստատելու մասին» N 1191-Ն որոշման հավելվածի՝

1) «0318 Inter-disciplinary specialties» բաժնում «Agrieconomics» բառերը փոխարինել «Agricultural Economics» բառերով,

2) «0712 Environmental Protection Technology» բաժնում «Life safety» բառերը փոխարինել «Safety of Vital Activity» բառերով,

3) «0811 Agronomy and Zootechnics» բաժնում՝

ա. Վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ «0811 Crop and livestock production»

բ. «Zootechnics» բառը փոխարինել «Animal husbandry» բառերով,

4) «0811 Агрономия и Зоотехния»բաժնում՝

ա. վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«0811 Производство сельскохозяйственных культур и выращивание скота»

բ. «Зоотехния» բառը փոխարինել «Животноводство» բառով:

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 • Discussed

  23.07.2021 - 08.08.2021

 • Type

  Decision

 • Area

  Education and science

 • Ministry

  Ministry of Education, Science, Culture and Sport

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1836

Print