Add to favourites

The project has not been accepted

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ

Նախագծի նպատակը անշարժ գույքի հարկման համակարգի վերանայման արդյունքում անշարժ գույքի կառուցապատմամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ ԱԱՀ-ի և շահութահարկի մասով առաջացած խնդիրների լուծումն է:

 • Discussed

  06.04.2021 - 21.04.2021

 • Type

  Legal code

 • Area

  Financial

 • Ministry

  Ministry of Finance

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1205

Print

Suggestions

Գուրգեն Գրիգորյան

06.04.2021

Առաջարկում եմ Հոդված 4-ում ձևակերպումը շարադրել հետևյալ կերպ. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: Մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը կնքված և իրավունքի պետական գրանցում ստացած՝ կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրերի հիման վրա 2021 թվականի հունվարի 1-ից հետո իրականացված՝ շենքերի, շինությունների (այդ թվում` անավարտ, կիսակառույց), բնա¬կելի կամ այլ տարածք-ների օտարման գործարքների մասով ԱԱՀ-ով և շահութահարկով հարկ¬ման բազաները որո¬շվում են անշարժ գույք գնելու իրավունքի պետական գրանցման ամսաթվի դրությամբ Օրենս¬գրքի 61-րդ հոդվածով սահմանված կարգով, բայց ոչ պակաս, քան Օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով որոշվող հարկման բազաները։

See more