Add to favourites

Under development

«Սոցիալական աշխատանքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարբեր մարմինների և կազմակերպությունների աշխատողների որակավորման բարձրացումն իրականացվում է վերապատրաստումների կամ «Սոցիալական աշխատանք» հատուկ դասընթացների միջոցով: Նախագծի ընդունմամբ հնարավորություն կընձեռվի ձևավորել սոցիալական աշխատողների պրոֆեսիոնալ անձնակազմ:

Օրենքի նախածով նախատեսվում է սոցիալական աջակցության բնագավառում իրականացվող աշխատանքները դնել պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա: Սոցիալական աջակցության համակարգում նախատեսվում է, որ աշխատելու են «սոցիալական աշխատող» որակավորում ունեցող անձինք: Միաժամանակ, ձևավորվում է մասնագիտական (պրոֆեսիոնալ) հանրություն՝ ինքնավար մի ինստիտուտ՝  սոցիալական աշխատանքի մասնագետների պալատ, որին օրենքի ուժով վերապահվում է սոցիալական աշխատանքի մասնագիտական պատշաճ մակարդակ ապահովելու լիազորությունները:

Կատարելագործվում է նաև սոցիալական աշխատողների մասնագիտական գիտելիքների որակավորման գործող ընթացակարգը, մասնավորապես, ներդրվում է արտոնագրման համակարգ, որը հնարավորություն կտա նաև բարձրացնել տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների որակը:

Նախագծով կարգավորվում են սոցիալական աշխատողի կարգավիճակի, սոցիալական աշխատանքի մասնագիտացման, վերապատրաստման, արտոնագրման, սոցիալական աշխատանքի մասնագետների պալատի կազմավորման հետ կապված հարաբերությունները:

 • Discussed

  11.07.2017 - 27.07.2017

 • Type

  Law

 • Area

  Social welfare

 • Ministry

  Ministry of Labor and Social Affairs

Public discussion

11.07.2017 12:18

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 10681

Print

Suggestions

Կանանց աջակցման կենտրոն

26.07.2017

Ուզում ենք Ձեզ տեղեկացնել, որ ընտանեկան բռնության ոլորտում ըստ միջազգային ստանդարտների պարտադիր չէ, որ սոցիալական աշխատողը ունենա համապատասխան բարձրագույն կրթություն ընտանեկան բռնության դեպքերի հետ աշխատելու համար: Հատկապես սոցիալական աշխատողի համար առավելապես կարևոր են չորս որակներ. հմտություններ, ինչը ներառում է կապը շահառուի և համայնքի հետ; արժեքներ, ինչը ներառում է պրոֆեսիոնալիզմ, ոչ խտրական վերաբերմունք, սահմանների պահպանում, գաղտնիության սկզբունքի պահպանում; անհատական ուժեղ գծեր, ինչը ներառում է ինքավստահություն, նվիրվածություն աշխատանքին, շահառուի համար հանգիստ մթնոլորտի ստեղծում, հաղորդակցման հմտություններ; կրթություն, ինչը ներառում է ֆորմալ կրթություն, աշխատանքային փորձի ձեռք բերում, ընդհանուր գիտելիքներ: Մեր մտահոգությունն այն է, որ մարդիկ, ստանալով արտոնագիր, այնուամենայնիվ վերը նշված հմտություններից զուրկ կլինեն, և չեն կարողանա տրամադրել այն աջակցությունը, որի կարիքը ունի շահառուն: Մենք առաջարկում ենք, որ արտոնագիրը տրվի 5 տարվա աշխատանքային փորձ ունենալուց հետո, հենց շահառուի հետ աշխատանքից հետո: Քննությունը այնքան էական չէ, որքան էական է գնահատել աշխատողին ըստ դեպքի վարման հմտությունների և անձնային տվյալների:

Նախշուն Աֆանեսյան

12.07.2017

4. Կարելի է նախատեսել նաև հեշտացված եղանակով արտոնագիր ստանալու վերաբերյալ դրույթ /4. Առանց որակավորման քննություն հանձնելու և համապատասխան վկայագիր ստանալու՝ սոցիալական աշխատողի արտոնագիր կարող է ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող այն անձը, որն ունի «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, սոցիալական ոլորտում աշխատանքի առնվազն տասնհինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ և տիրապետում է հայերենին/։ Այսինքն վերոնշյալ հաոդվածում կարելի է ավելացնել կետ այն մասնագետների համար, ովքեր ունեն համապատասխան բարձրագույն կրթություն, ավելի քիչ փորձ /5 տարի, 10 տարի/ և ապահովել որակավորման քննության հեշտացված եղանակ։

Նարինե Ճաղարյան

12.07.2017

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Սույն օրենքով սահմանվում են սոցիալական աշխատանքի հասկացությունը, սոցիալական աշխատանքի սկզբունքները, սոցիալական աշխատանքի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումները, սոցիալական աշխատանքի մասնագետների իրավունքներն ու պարտականությունները, նրանց գործունեության երաշխիքները, սոցիալական աշխատանքի մասնագետների պալատի (այսուհետ՝ պալատ) գործունեության հիմնական նպատակը և խնդիրները, կարգավորվում են պալատի մարմինների կազմավորման, նրանց լիազորությունների իրականացման և որոշումների ընդունման, սոցիալական աշխատանքի մասնագետների արտոնագրման, վերապատրաստման, պալատի անդամի կարգապահական պատասխանատվության և խրախուսման, անկախ մասնագիտական գործունեության իրականացման, սուպերվիզիայի իրականացման հետ կապված հարաբերությունները: Հոդվածում կիրառվող ,,պալատ,, հասկացությունը պարզեցնել, մանրամասնել կամ փոխել ավելի ընդունելի բառով, օրինակ խմբակցություն կամ համախումբ:

See more