Add to favourites

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1691-Ն ԵՎ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 27-Ի N 375-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Իրավական ակտի ընդունմամբ ակնկալվում է, որ ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվող միջոցները կծախսվեն առավել նպատակային և հասցեական, զգալիորեն կբարձրանան պետական հիմնարկներում և կազմակերպություններում աշխատող շուրջ 100,0 հազար Շահա­ռուի սոցիալական փաթեթի շրջանակներում հատկացվող բժշկական ծառայություններից օգտվելու մատչելիությունը և դիմելիությունը՝ նվազագույնի հասցնելով հերթագրումների և Շահառուի կողմից նախընտրած բժշկական հաստա­տությունների ընտրության հետ կապված լարվածությունը: Առաջարկվող նախագծի իրավակարգավորման պայմաններում ակնկալվում է նաև մատուցվող բժշկական ծառայությունների որակի բարձրացում՝ շնորհիվ նոր մեխանիզմով ներդրված կրկնակի վերահսկողության մեխանիզմի: Նոր մեխանիզմով, բացի Առողջապահության նախարարությունից, բժշկական ծառայությունների մատուցման ընթացքին և հասցեականությանը հետևում է նաև ապահովագրական ընկերությունը` որպես ապահովագրական հատուցումը վճարող և բժշկական ծառայությունների մատուցումը կազմակերպող կողմ:

 • Discussed

  07.07.2017 - 27.07.2017

 • Type

  Decision

 • Area

  Healthcare

 • Ministry

  Ministry of Healthcare

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 3970

Print

Suggestions

Արսեն Թորոսյան

14.07.2017

II.ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱՆՑ ՄԻՋԵՎ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ Այս գլուխը կարդալով տպավորություն է ստեղծվում, որ ոչ թե մարդկանց ենք բժշկական ծառայություններ տրամադրում այլ ինչ-որ իրերի: Ընդհանրապես այս գլուխը երբ կարդում ես, եթե իհարկե ստացվում է կարդալ, այն կարծես գրված լինի բանկային համակարգի համար, ոչ թե առողջապահական: Իսկ ուր կորավ մարդկանց ազատ ընտրության իրավունքը: Միգուցե նրան X ապահովագրականը լավ չի սպասարարկել անցյալում և նա այլևս ոչ մի գործ չի ուզում նրանց հետ ունենալ, էլ ուր մնաց առողջության ապահովագրության: Այս կարգավորմամբ խախտվում է մարդու` ընտրություն կատարելու հիմնարար իրավունքը: Եվ ի վերջո, եթե ապահովագրականներին տրվելու է Շահառուների մի թիվ` կախված իրենց կողմից նախկինում կամավոր ապահովագրվածների մասնաբաժնից ընդհանուրի մեջ և նրանք ոչ մի կերպ չեն կարող ստանալ ավելի շատ Շահառու, ապա ինչու՞ բոլոր Շահառուներին չտալ 1 ապահովագրության? Կամ ստեղծել նոր մեգաապահովագրական ընկերություն: Ես հասկանում եմ, ինչու են վերացրել Շահառուների` ապահովագրական ընտրելու հնարավորությունը, որպեսզի վերացնեն նրանց ղեկավարության կողմից ատկատներ ստանալու հնարավորությունը: Բայց արդյո՞ք չոր կցագրումը X ապահովագրականին ավելի լավ է, քան ընտրության հնարավորություն տալը: Այսպիսով իրոք դու նրանց վերաբերվում ես, որպես պարզապես մի թվի, ոչ թե անհատի: Ստացվում է նման մի բան, ինչպես պետպատվերի ժամանակ, երբ պացիենտը չի կարողանում ընտրել բժշկին ու բուժհաստատությանը, որտեղ նա սպասարկվելու է, այլ ստիպված գնում է այնտեղ, որտեղ պետական փող կա քվոտավորված: Հիմա էլ նա չի կարողանալու ընտրել այդ ծառայությունը ստանալու միջնորդին, որը վստահ եմ միշտ չէ նրան գոհացնելու և նա ուզենալու է գնալ ավելի լավի մոտ: Սա կիսալուծում է: Պետք է լինի ապահովագրականի ազատ և ուղղակի ընտրություն: Որպեսզի բացառվեն ատկատները, կարելի է սահմանափակել պետական այս ծրագրերով շահույթի մարժան և մեծացնել փաթեթները, որպեսզի ապահովագրականները պարզապես ավել գումար չունենան ատկատ տալու համար: Պետք է քրեական պատասխանտվության ենթարկել որոշ նման ատկատ վերցնող ղեկավարների և վերից վար ադմինիստրատիվ հրահանգ տալ, որ նման դեպքերը խիստ կպատժվեն, և ոչ թե մարդկանց 5,000 կամ 10,000-երով կցել այս կամ այն ընկերությանը` անկախ այդ կցման մաթեմատիկական ֆորմուլաների բարդությունից:

Արսեն Թորոսյան

14.07.2017

II.ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱՆՑ ՄԻՋԵՎ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ Այս գլուխը կարդալով տպավորություն է ստեղծվում, որ ոչ թե մարդկանց ենք բժշկական ծառայություններ տրամադրում այլ ինչ-որ իրերի: Ընդհանրապես այս գլուխը երբ կարդում ես, եթե իհարկե ստացվում է կարդալ, այն կարծես գրված լինի բանկային համակարգի համար, ոչ թե առողջապահական: Իսկ ուր կորավ մարդկանց ազատ ընտրության իրավունքը: Միգուցե նրան X ապահովագրականը լավ չի սպասարարկել անցյալում և նա այլևս ոչ մի գործ չի ուզում նրանց հետ ունենալ, էլ ուր մնաց առողջության ապահովագրության: Այս կարգավորմամբ խախտվում է մարդու` ընտրություն կատարելու հիմնարար իրավունքը: Եվ ի վերջո, եթե ապահովագրականներին տրվելու է Շահառուների մի թիվ` կախված իրենց կողմից նախկինում կամավոր ապահովագրվածների մասնաբաժնից ընդհանուրի մեջ և նրանք ոչ մի կերպ չեն կարող ստանալ ավելի շատ Շահառու, ապա ինչու՞ բոլոր Շահառուներին չտալ 1 ապահովագրության? Կամ ստեղծել նոր մեգաապահովագրական ընկերություն: Ես հասկանում եմ, ինչու են վերացրել Շահառուների` ապահովագրական ընտրելու հնարավորությունը, որպեսզի վերացնեն նրանց ղեկավարության կողմից ատկատներ ստանալու հնարավորությունը: Բայց արդյո՞ք չոր կցագրումը X ապահովագրականին ավելի լավ է, քան ընտրության հնարավորություն տալը: Այսպիսով իրոք դու նրանց վերաբերվում ես, որպես պարզապես մի թվի, ոչ թե անհատի: Ստացվում է նման մի բան, ինչպես պետպատվերի ժամանակ, երբ պացիենտը չի կարողանում ընտրել բժշկին ու բուժհաստատությանը, որտեղ նա սպասարկվելու է, այլ ստիպված գնում է այնտեղ, որտեղ պետական փող կա քվոտավորված: Հիմա էլ նա չի կարողանալու ընտրել այդ ծառայությունը ստանալու միջնորդին, որը վստահ եմ միշտ չէ նրան գոհացնելու և նա ուզենալու է գնալ ավելի լավի մոտ: Սա կիսալուծում է: Պետք է լինի ապահովագրականի ազատ և ուղղակի ընտրություն: Որպեսզի բացառվեն ատկատները, կարելի է սահմանափակել պետական այս ծրագրերով շահույթի մարժան և մեծացնել փաթեթները, որպեսզի ապահովագրականները պարզապես ավել գումար չունենան ատկատ տալու համար: Պետք է քրեական պատասխանտվության ենթարկել որոշ նման ատկատ վերցնող ղեկավարների և վերից վար ադմինիստրատիվ հրահանգ տալ, որ նման դեպքերը խիստ կպատժվեն, և ոչ թե մարդկանց 5,000 կամ 10,000-երով կցել այս կամ այն ընկերությանը` անկախ այդ կցման մաթեմատիկական ֆորմուլաների բարդությունից:

Արսեն Թորոսյան

14.07.2017

II.ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱՆՑ ՄԻՋԵՎ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ Այս գլուխը կարդալով տպավորություն է ստեղծվում, որ ոչ թե մարդկանց ենք բժշկական ծառայություններ տրամադրում այլ ինչ-որ իրերի: Ընդհանրապես այս գլուխը երբ կարդում ես, եթե իհարկե ստացվում է կարդալ, այն կարծես գրված լինի բանկային համակարգի համար, ոչ թե առողջապահական: Իսկ ուր կորավ մարդկանց ազատ ընտրության իրավունքը: Միգուցե նրան X ապահովագրականը լավ չի սպասարարկել անցյալում և նա այլևս ոչ մի գործ չի ուզում նրանց հետ ունենալ, էլ ուր մնաց առողջության ապահովագրության: Այս կարգավորմամբ խախտվում է մարդու` ընտրություն կատարելու հիմնարար իրավունքը: Եվ ի վերջո, եթե ապահովագրականներին տրվելու է Շահառուների մի թիվ` կախված իրենց կողմից նախկինում կամավոր ապահովագրվածների մասնաբաժնից ընդհանուրի մեջ և նրանք ոչ մի կերպ չեն կարող ստանալ ավելի շատ Շահառու, ապա ինչու՞ բոլոր Շահառուներին չտալ 1 ապահովագրության? Կամ ստեղծել նոր մեգաապահովագրական ընկերություն: Ես հասկանում եմ, ինչու են վերացրել Շահառուների` ապահովագրական ընտրելու հնարավորությունը, որպեսզի վերացնեն նրանց ղեկավարության կողմից ատկատներ ստանալու հնարավորությունը: Բայց արդյո՞ք չոր կցագրումը X ապահովագրականին ավելի լավ է, քան ընտրության հնարավորություն տալը: Այսպիսով իրոք դու նրանց վերաբերվում ես, որպես պարզապես մի թվի, ոչ թե անհատի: Ստացվում է նման մի բան, ինչպես պետպատվերի ժամանակ, երբ պացիենտը չի կարողանում ընտրել բժշկին ու բուժհաստատությանը, որտեղ նա սպասարկվելու է, այլ ստիպված գնում է այնտեղ, որտեղ պետական փող կա քվոտավորված: Հիմա էլ նա չի կարողանալու ընտրել այդ ծառայությունը ստանալու միջնորդին, որը վստահ եմ միշտ չէ նրան գոհացնելու և նա ուզենալու է գնալ ավելի լավի մոտ: Սա կիսալուծում է: Պետք է լինի ապահովագրականի ազատ և ուղղակի ընտրություն: Որպեսզի բացառվեն ատկատները, կարելի է սահմանափակել պետական այս ծրագրերով շահույթի մարժան և մեծացնել փաթեթները, որպեսզի ապահովագրականները պարզապես ավել գումար չունենան ատկատ տալու համար: Պետք է քրեական պատասխանտվության ենթարկել որոշ նման ատկատ վերցնող ղեկավարների և վերից վար ադմինիստրատիվ հրահանգ տալ, որ նման դեպքերը խիստ կպատժվեն, և ոչ թե մարդկանց 5,000 կամ 10,000-երով կցել այս կամ այն ընկերությանը` անկախ այդ կցման մաթեմատիկական ֆորմուլաների բարդությունից:

See more