Add to favourites

«Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին»

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Nelli Khachatryan 02.12.2020 20:37:40 գլուխ 7 ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ. կետ 6. մեթոդիստը բաժնում առաջարկում ենք հաշվի առնել մասնավոր ոլորտի հեղինակային ծրագրերի առանձնահատկությունները և ըստ այդմ մեթոդիստի նեղ մասնագիտացումը․ /կախված կրթական ծրագրից մեթոդիստը մասնագիտությամբ կարող է լինել հարակից ոլորտից` հոգեբան, լոգոպեդ/ ․ առաջարկում ենք փոխել կադրային քաղաքականությունը. թող լինի ատեստացիա կամ նմանատիպ մեխանիզմ, բայց ոչ պարտադիր նեղ մասնագիտացում "մեթոդիստ", նաև հաշվի առնելով տվյալ նեղ մասնագիտությամբ որակյալ ևն ժամանակակից մասնագետների սակավ թիվը
2 Nelli Khachatryan 02.12.2020 20:37:40 գլուխ 7 ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ. կետ 7․ "Դաստիարակը", առաջարկում ենք ավելացնել "պարտավոր է ծավալել գործունեություն պետ. չափորոշիչների կամ կրթական ծրագրի հիման վրա"
3 Nelli Khachatryan 02.12.2020 20:37:40 նույն գլխի Դաստիարակի նկարագրության առաջին կետում "1) պարտավոր է պահպանել սաների կյանքը․․․" ավելացնել "ֆիզիկական և հոգեբանական անվտանգությունը"