Add to favourites

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱ¬ՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱ­ՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 • Discussed

  19.10.2020 - 04.11.2020

 • Type

  Decision

 • Area

  High tech industry

 • Ministry

  Ministry of High-Tech Industry

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 6029

Print

Suggestions

Narine Grigoryan

20.10.2020

Նախագծի 2-րդ կետով առաջարկվում է փոփոխություններ նախատեսել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ի «Պետական պատվիրատուի ներկայացուցչության (ներկայացուցչի) կողմից ռազմական կարիքների համար պետական պատվերի կատարման որակի հսկողության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1992 թվականի օգոստոսի 10-ի N 433 Գ որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1302-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ, որն ընդունվել է «Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի «զ» ենթակետի հիմքով, ինչի կապակցությամբ Ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում վերոնշյալ հոդվածին, որի 3-րդ կետը ենթակետեր չունի։ Առաջարկում եմ նախագծում նախատեսել նաև Որոշման նախաբանում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ դրույթ ՝ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի «զ» ենթակետը փոխարինելով օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «է» ենթակետով։

See more