Add to favourites

Under development

«Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2020/2021 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերն ըստ մասնագիտությունների հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 ,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ 16.03.2020 19:40:19 Առաջարկում ենք նախագծում կատարել հետևյալ փոփոխություները՝ 073101.00.7 Ճարտարապետություն 8-ը փոխարինել 15-ով 073102.00.7 Քաղաքային տնտեսություն 3-ը փոխարինել 5-ով 073201.00.7 Շինարարություն 15-ը փոխարինել 22-ով 031101.00.7 Տնտեսագիտություն 2-ը փոխարինել 5-ով Նոր իրողություններից ելնելով՝ պետք է խրախուսել ապագա մասնագետներին, որպեսզի հնարավորինս համալրենք այս մասնագիտությունների հանրությունը, որի առաջ դրված խնդիրները օր-օրի առավել խոցելի են դառնում: Պետք է հաշվի առնել նաև, որ << Տնտեսագիտություն>> մասնագիտությամբ պետք է կրթվեն շինարարության նախահաշիվներ կազմողները, որոնց կարիքը ներկայումս շատ է զգացվում: Առաջարկվում է Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանին հատկացված տեղերի քանակն ավելացնել ևս 19-ով, որն ընդունելի չէ, քանի որ անվճար ուսուցման տեղերի թիվը սահմանափակ է և լրացուցիչ տեղերի ավելացումը կբերի պետական բյուջեի ծախսերի ավելացման կամ մյուս մասնագիտությունների գծով տեղերի նվազեցման: Առաջարկությունը կքննարկվի և հաշվի կառնվի հաջորդ ուսումնական տարվա տեղերը նախագծելիս (բացի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությունից): Հարկ է նշել, որ ըստ մասնագիտությունների բուհերին անվճար տեղեր հատկացնելիս հաշվի է առնվել նաև բուհի մասնագիտական ուղղվածությունը: Տվյալ դեպքում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի առաքելությունն տնտեսագիտության բնագավառում մասնագետների պատրաստումն է։ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի առաքելությունը՝ ճարտարապետության, շինարարության, քաղաքային տնտեսության, դիզայնի, տեղեկատվական համակարգերի և հարակից ոլորտներում մասնագետների պատրաստումը: Նշեմ, որ «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությանը հատկացվել է 42 անվճար տեղ։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությանը կհատկացվեն նաև վճարովի ուսուցման տեղեր: