Add to favourites

««Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ

 

Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի   Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՈՒՅՔԻ  ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ  2017-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

ԾՐԱԳՐԻ  ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ԼՐԱՑՈՒՄ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

 

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի հունիսի 9-ի ՀՕ-95-Ն օրենքի 1-ին հավելվածի «2017-2020 թվականներին մասնավորեցման առաջարկվող պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների, մասնավորեցման օբյեկտների (այդ թվում՝ մասնավորեցման նախորդ ծրագրերում ընդգրկված)» ցանկում ՝ 

Հայաստանի Հանրապետության արտակարք իրավիճակների նախարարության ընկերությունների ցանկը 90119 ծածկագրի տողից հետո լրացնել հետևյալ տողով.

 

43.1

90124

«Հատուկ լեռնափրկարար ծառայություն»  ՓԲԸ

Քաղ.Երևան

Անաստաս Միկոյան փող. 109/ 8 շենք

 

 

ՀՈԴՎԱԾ 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 • Discussed

  16.03.2020 - 07.04.2020

 • Type

  Law

 • Area

  State property management

 • Ministry

  State Property Management Committee

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 5373

Print

Suggestions

Արա Մինասյան

16.03.2020

Եթե ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենքները չեն արգելում համանման ծառայության մատուցումն այլ կազմակերպությունների կողմից և այդպիսի մասնավոր ընկերություններ դեռևս չեն ստեղծվել, ապա ընկերության մասնավորեցումից հետո սեփականատերը ոլորտում իր մենաշնորհը օգտագործելով կարող է վարել ծառայությունների մատուցման կամայական գնային քաղաքականություն, այդ իսկ պատճառով ներկա փուլում մինչև ոլորտում մասնավոր ընկերությունների առաջանալը, մասնավորեցումը պետք է հետաձգվի:

See more