Add to favourites

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշում «——« սեպտեմբերի 2019 թվականի N ------------ Լ Հայաստանի Հանրապետությունում առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին

Նախագծում վերլուծվել է Հայաստանի առողջապահության համակարգի կառավարման ու ֆինանսավորման  առկա իրավիճակը, ներկայացվել են գործող պետական պատվերի համակարգում առկա հիմնախնդիրները, որոնք պայմանավորված են բնակչության տարբեր խմբերի համար տարբերվող բժշկական ծառայությունների փաթեթների առկայությամբ, բժշկական ծառայությունների փոխհատուցման գների տարբերություններով, բուժօգնության որակի ապահովման համար կլինիկական գործելակարգերի կիրառման բացակայությամբ, տեղեկատվական համակարգերի անկատարությամբ, հաշվետվողականության և վերահսկման ոչ ստանդարտ և հայեցողական մոտեցումներով: Վերհանելով առկա հիմնախնդիրները, նախագծում ընդգծվում են այն նախապայմանները, որոնց ապահովման դեպքում միայն հնարավոր կլինի ստեղծել կայուն ֆինանսավորման համակարգ, որը պետք է ապահովի բնակչության բոլոր խմբերի համար բժշկական հիմնական ծառայությունների ֆինանսական հասանելիություն և պաշտպանվածություն:

Նախագիծը հնարավորություն է տալիս Հայաստանում առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրման հետ կապված հայեցկարգային մոտեցումների վերաբերյալ նախնական հանրային քննարկումներ սկսելու համար: Ակնկալվում է, որ Նախագծի վերաբերյալ ներկայացվող առաջարկությունները հաշվի կառնվեն նախագծի վերջնական տարբերակի լրամշակման և կառավարության քննարկմանը ներկայացվելու ընթացքում:   

 • Duration

  22.11.2019 09.12.2019
 • Type

  Decision

 • Area

  Healthcare

 • Ministry

  Ministry of Healthcare

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 27626

Print

Suggestions

Tatevik Khachatryan

04.12.2019

կողմ եմ որ խդիրը պետք է լուծել, դեմ եմ այն լուծելուն աշխատողների հաշվին՝ նոր հարկի տեսքով! կարելի է լուծել հանքերի հարկերը բարձրացնելով, այլ ման աղբյուրների հաշվին! 6%ը շատ-շատ է: Ամեն նոր նախագծի համար հո նոր հարկ չի ավելացվելու՞:

Taguhi Martirosyan

04.12.2019

Իմ համար գործատուն վճարում է!!!!!!

Արտակ Բրուտյան

04.12.2019

Ըստ էության , ողջ Հայաստանում կա 400 հազար մասնավոր հատվածի աշխատող, որոնց ստեղծած հավելյալ արժեքից գոյացած հարկերի հաշվին ֆինանսավորվում է պետական հատվածի աշխատավարձերը և թոշակները, ընդհանուր մոտ 800 հազար մարդ: Հիմա պարոն Թորոսյանը ուզում է, որ այդ 400 հազար մարդուն վերջնականապես քամի: Ես ունեի բուժ.ապահովագրություն, որը արժեր տարեկան 50 հազար դրամ և ծածկում էր մինչև 6 միլիոն դրամ բուժման ծախսեր: Առաջարկում եմ կատարել փոփոխություն այնպես որ մասնավոր հատվածը վճարի տարեկան 50 հազ. դրամ, թոշակառուների համար վճարվի բյուջեից մոտ 20 միլիարդ, իսկ պետ.աշխատողները արդեն իսկ ունեն սոց.փաթեթ:

See more

Leave a suggestion

Suggestion 1

Add next suggestion

You can leave a comment on the webpage only after signing and into account.

Your comment will be published within 2 working days after confirmation by the site administrator.

Suggested proposals can be found in Summary section.