Add to favourites

Under development

ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

 1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

«Մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության զարգացման հայեցակարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նշված ոլորտի զարգացումը խթանող պետական քաղաքականությունն ամրագրելու, ինչպես նաև զարգացման երկարաժամկետ հեռանկարի (հինգ և ավելի տարիներ) ապահովման ուղիներն ու միջոցները մատնանշելու անհրաժեշտությամբ (հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մայիսի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» № 650-Լ որոշման № 1 հավելվածի 208-րդ կետը)։

 

 1. Առկա իրավիճակը

Հայաստանի Հանրապետության մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության բնագավառի զարգացման որևէ հայեցակարգ ցայսօր մշակված չի եղել, և ոլորտի առաջանցիկ զարգացումն ապահովելու համար հատվածական լուծումներն այլևս բավարար և ցանկալի արդյունք չեն կարող ապահովել։ Հետևաբար, մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության ոլորտի կուտակված խնդիրների լուծումը և հեռանկարային զարգացման կանոնակարգումը պարզապես ներկայիս հրամայականն է։

Այսպիսով, սույն որոշման ընդունման արդյունքում կունենանք մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության բնագավառի զարգացման փաստարկված տեսակետների համակարգ, որում ամրագրված հիմնախնդիրների և դրանց լուծման ուղիների համալիր ըմբռնումը հնարավորություն կընձեռի բխեցնելու ոլորտի զարգացման երկարաժամկետ հեռանկարի ռազմավարությունն ու պահանջվող կոնկրետ միջոցառումները։

 

 1. Կարգավորման նպատակները, ակնկալվող արդյունքը

Սույն հայեցակարգը միտված է կարգավորելու ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում վարվող քաղաքականությունը, սահմանելու վերջինիս իրականացման առաջնային ուղղությունները, բխեցնելու մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության զարգացման ռազմավարությունը, ինչպես նաև հավաստանշելու ռազմավարական խնդիրների լուծմանն ուղղված հնարավոր միջոցառումները։

Այսպիսով, սույն որոշման ընդունմամբ կամրագրվեն ՀՀ մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության բնագավառի զարգացման գերակա ուղղություններն ու առաջնահերթությունները, ինչպես նաև կձևավորվի ակտիվ ու առողջ կենսակերպի ապահովման իրատեսական ուղիների և արդի միջոցների համապարփակ ու ընդհանրական տեսլական։

 

 1. Նախագիծը մշակող պատասխանատու մարմինը

Նախագիծը մշակել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության,
գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը՝ մասսայական սպորտի և
ֆիզիկական դաստիարակության քաղաքականության վարչության նախաձեռնությամբ։

 • Discussed

  20.09.2019 - 10.10.2019

 • Type

  Decision

 • Area

  Sport and youth

 • Ministry

  Ministry of Education, Science, Culture and Sport

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 7744

Print