Add to favourites

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ 2019 թվականի __________ N__ ___-Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 8-Ի ԹԻՎ 105-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 8-Ի ԹԻՎ 105-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

«Դեղերի մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 21-րդ մասի համաձայն դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիա ունեցող անձը լիցենզիայի գործողության ժամանակահատվածում (այդ թվում` լիցենզիայի գործողության կասեցման ժամանակահատվածում) չի կարող իրականացնել օրենքով նախատեսված դեղատնային գործունեություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ստեղծվում է առանձին իրավաբանական անձ, որն ունի համապատասխան մանրածախ իրացման լիցենզիա:

2019 թվականի օգոստոսի 1-ին ուժի մեջ կմտնեն Կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 8-ի թիվ 105-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերը, որոնցով սահմանվում են նաև դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզավորման կարգը և այլ կարգավորումներ:

Դեղատնային գործունեություն և դեղերի մեծածախ իրացման գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ «Դեղերի մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 21-րդ հոդվածի պահանջների կատարման ապահովումը գործնական մեծ դժվարություններ է առաջացրել, հաճախ այլ կազմակերպությունների (այդ թվում միջազգային) հետ կնքված պայմանագրային պարտավորությունների կատարման, ինչպես նաև այլ իրավաբանական անձի գրանցման, իրավաբանական անձի առանձնացման ձևով վերակազմակերպան և այդ դեպքերում դեղատնային գործունեության լիցենզավորման համար լիցենզավորման կարգով նախատեսված ընթացակարգի ապահովման տեսանկյունից: Մասնավորապես, նոր ստեղծված իրավաբանական անձի դեպքում լիցենզավորման կարգով պահանջվող հայտին կից ներկայացվող փաստաթղթերի ձևակերպումը ժամանակատար է և գործնականում խնդիր է առաջացնում դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզավորմանը զուգահեռ դեղատնային գործունեության անխափան աշխատանքի իրականացման ապահովման տեսանկյունից, որի կապակցությամբ բազմաթիվ դիմումներ են ներկայացվում Առողջապահության նախարարություն:

Վերոգրյալի կապակցությամբ անհրաժեշտություն է առաջացել Կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 8-ի թիվ 105-Ն որոշման մեջ վերոնշյալ կետերի ուժի մեջ մտնելու ժամկետը երակարացնելու, ինչպես նաև լիցենավորման գործընթացի առանձնահատուկ կարգավորումներ սահմանելու մասին փոփոխություններ կատարել:

 

 1. Առաջարկվող կարգավորումների բնույթը

          «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 8-ի թիվ 105-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծով (այսուհետ՝ Նախագիծ)  սահմանվում են «Դեղերի մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածի 16-րդ մասին համապատասխան սույն թվականի հոկտեմբերի 1-ից մեծածախ իրացման գործունեության իրականացնելու դեպքում դեղատնային գործունեություն իրականացնելու համար առանձին իրավաբանական անձ ստեղծելու դեպքում դեղատնային գործունեության լիցենզավորման համար ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, ինպես նաև դրանցում առկա տեղեկությունների` լիազոր մարմնի կողմից համապատասխանության ստուգաճշտում իրականացնելու վերաբերյալ կարգավորումները:

 

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Նախագիծը մշակվել է Առողջապահության նախարարության լիցենզավորման գործակալության, դեղորայքային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների վարչության, իրավաբանական վարչության կողմից:

 

 1. Ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունման դեպքում ակնկալվում է կարգավորել «Դեղերի մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածի 16-րդ մասի հիման վրա լիցենզավորված դեղատնային գործունեություն, ինչպես նաև դեղերի մեծածախ իրացման գործունեություն իրականացնող  լիցենզավորված անձանց կողմից դեղերերի մեծածախ իրացման լիցենզավորման գործընթացում դեղատնային գործունեության անխափան իրականացումը:

 

 • Discussed

  25.06.2019 - 10.07.2019

 • Type

  Decision

 • Area

  Healthcare

 • Ministry

  Ministry of Healthcare

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 6258

Print

Suggestions

Գևորգ Մալխասյան

25.06.2019

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 8-Ի ԹԻՎ 105-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 1. Որոշման նախագծի 1-ին 3-րդ կետը հակասում է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջներին: 2. Սխալ է որոշման նախագծի կետադրությունը: 3. Որոշման նախագծի 2-րդ 3-րդ կետը չի բխում «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներից:

See more