Add to favourites

Under development

«Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 2231-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերությունում «186-րդ հոդվածով» բառերը փոխարինել «53-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 186-րդ հոդվածներով» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի 1-ին մասում և 2-րդ մասի 1-ին կետում «53» թվից հետո լրացնել «(բացառությամբ քրեակատարողական հիմնարկներում կատարված` 53-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի)» բառերը.

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 • Discussed

  12.04.2019 - 27.04.2019

 • Type

  Legal code

 • Area

  Justice, Penitentiary

 • Ministry

  Ministry of Justice

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 2920

Print