Add to favourites

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին«

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Հայկ Սարգսյան 15.02.2019 13:28:55 Չմոռանաք որողոպմների ընդունման ժամանակ շահերի բախման մասին։ Ընդունվել է ի գիտություն: