Add to favourites

«Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի և հարակից օրենքների նախագծեր

Նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման նպատակով կրճատել պետական կառավարման համակարգի մարմինների թիվը:

 • Duration

  12.02.2019 28.02.2019
 • Type

  Law

 • Area

  Constitutional and administrative legislation, Public management

 • Ministry

  Ministry of Justice

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1945

Print

Suggestions

Կարինե Ավդալյան

20.02.2019

Չի կարելի ուղղակի վերցնել և մշակույթի նախարարությունը միացնել կրթության և գիտության նախարարությանը, չկա որևէ հիմնավորում, որ միացման դեպքում այդ երկու նախարարությունները ավելի արդյունավետ կաշխատեն քան ներկայում: Մշակույթի նախարարությունը պետք է լինի ոլորտային առանձին գերատեսչություն

Արմեն Ավդալյան

20.02.2019

«Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխության նախագծում նախատեսվում է ՀՀ մշակույթի նախարարությունը վերակազմակերպել՝ միացնելով Կրթության և գիտության նախարարությանը: Հանրային և մասնագիտական տարբեր քննարկումներում մեկ անգամ չէ, որ սույն դիրքորոշման հեղինակները բարձրաձայնել են ՀՀ մշակութային քաղաքականության խնդիրներն ու մատնանշել ոլորտի կառավարչական անարդյունավետության մասին: Սակայն, ուսումնասիրելով առաջարկվող փոփոխությունների ներկայացված նախագիծը, կարծում ենք, որ այն բավարար հիմնավորված ու փաստարկված չէ: Անգամ նախագծի հիմնավորման մեջ չի բերվում որևէ փաստացի գնահատական, թե ինչո՞վ և ինչպե՞ս է ՀՀ մշակույթի նախարարության վերակազմակերպումը նպաստելու «պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը», ինչպես «հիմնավորվում է» նախագծում: Որևէ կերպ չի արձանագրվել և հիմնավորվել ՀՀ մշակույթի նախարարության կողմից ցայսօր իրականացված իրավական և գործնական կառավարման ճգնաժամը կամ անարդյունավետությունը, եթե այդպիսին կա, գործառույթների իրականացման փաստացի փոփոխությունը, իրավական/օրենսդրական և մշակույթի ոլորտի տարբեր մակարդակների կառավարման միջև կապը: Անհասկանալի է մնում, թե միասնական մշակութային քաղաքականության տեսլականի պայմաններում ինչպե՞ս է հիմնավորվում հուշարձանների, այդ թվում պատմական և հնագիտական, պահպանությունը մշակութային քաղաքականության համատեքստից կտրելը և քաղաքաշինության կոմիտեի լիազորություն համարելը: Արդյո՞ք այստեղ չկա շահերի բախում. այն գերատեսչությունը, որը նախևառաջ կոչված է կարգավորել քաղաքաշինական խնդիրները, հանդես է գալու որպես հուշարձանների պաշտպան, ինչը կարծում ենք, պարունակում է բազմաթիվ համակարգային ռիսկեր: Նախընթաց քաղաքականությունների փորձը ցույց է տալիս, որ հապճեպ, առանց պատշաճ փորձագիտական և մասնագիտական համայնքների հետ քննարկման իրականացված փոփոխությունները լրացուցիչ արգելակում կամ դանդաղեցնում են մշակութային քաղաքականության բարեփոխման հնարավորությունը: Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար մշակույթը իր լայն ընդգրկմամբ երկրի զարգացման, աշխարհում սեփական տեղի, դերի, առաքելության քննարկման և զարգացման հնարավորություն է, որը պետք է խթանվի ազգային, հասարակական և համայնքային մշակութային ժառանգության կարևորման, շարունակականության և ստեղծագործականության վրա հիմնված մշակութային բովանդակային և իրատեսական քաղաքականության միջոցով: Թեպետ պաշտոնական տեսակետներում հնչեցվում է, որ այս գործընթացն այլևս անշրջելի է, առաջարկում ենք առժամանակ առկախել/չեղարկել ՀՀ մշակույթի նախարարության վերակազմակերպման որոշումը: Հաշվի առնելով որոշմանն առնչվող հարցերի հանդեպ հանրային զգայունությունը, շահառուների շրջանակը, կարծում ենք, որ որոշման նախագծի մշակման ընթացքում դրսևորվել է շտապողականություն, չի ապահովվել բավարար մասնակցայնության իրատեսական հնարավորություն նախարարության աշխատակիցների, անգամ ոլորտի պաշտոնյաների և փորձագիտական շրջանակների ներգրավվածության համար, հրապարակայնությունն ու գործընթացի թափանցիկությունը բավարար հիմնավորված չեն եղել, հիմնավորված առաջարկ կամ ծրագիր չկա, որը ցույց կտա նախարարության վերակազմակերպպման հետևանքով մշակույթի ոլորտի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը, անտեսվել է բովանդակային բարեփոխումների միջոցով համակարգի առողջացման հնարավորությունը՝ նախապատվությունը տալով կառավարչական վերակազմակերպման ձևին: Առաջարկում ենք իրականացնել ՀՀ մշակույթի նախարարության գործունեության փորձագիտական գնահատում կամ հանրայնացնել այն արդյունքները, որոնք հիմք են ծառայել վերակազմակերպման, կառավարչական առկա անարդյունավետությունը գնահատելու կամ արդյունավետության բարձրացումը բովանդակային ձևով հիմնավորելու համար: նախաձեռնել փորձագիտական խմբերի քննարկումներ՝ մշակութային քաղաքականության համակարգային, բովանդակային և կառավարչական խնդիրները գնահատելու և ըստ այդմ՝ առաջնահերթություններ որոշելու համար:

Արտեմ Պետրոսյան

20.02.2019

ՀՀ Ազգային Ժողովը հաստատել է ՀՀ կառավարության հնգամյա ծրագիրը, որի 6.2 էներգետիկայի բնագավառ բաժնում հստակ նշված են կատարվելիք աշխատանքները: Անդրադառնամ հետևյալ երկու կետերին՝ - հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգմանը և արդիականացմանը, որոնցով կապահովվի Հայկական ԱԷԿ-ի արդյունավետ և անվտանգ աշխատանքը` շահագործման լրացուցիչ ժամանակահատվածում. - Հայաստանի Հանրապետությունում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման ծրագրի մշակմանը՝ հաշվի առնելով հանրապետության էներգետիկ անվտանգության և անկախության մակարդակի պահպանման, ինչպես նաև էներգետիկայի բնագավառի գիտելիքահենք ուղղության կարևորությունը. Միջազգային փորձից ելնելով Միջուկային էներգաբլոկների կառուցման աշխատանքը ժամանակային առումով երկարատև է 8-10 տարի, այդ ժամանակահատվածում պետք է իրականացվեն նախագծման փուլը, հարթակի ընտրությունը, համապատասխան լիցենզիաների ստացումը, կառուցման աշխատանքները և շահագործման հանձնման աշխատանքները: Հաշվի առնելով նոր սերնդի ԱԷԿ-ների շահագործման ժամկետները շուրջ 60 տարի նախագծային և հնարավոր շահագործման ժամկետի երկարաձգումը մինչև 15 տարի, և շահագործումից հանման գործընթացը ևս 35-40 տարի, ստացվում է շուրջ 100 տարի: Ատոմային էներգետիկայի անվտանգ, հուսալի և կայուն զարգացումն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է պետական կառավարման մարմնում ունենալ ատոմային էներգիայի խաղաղ նպատակներով անվտանգ օգտագործման առանձին համակարգող մարմին: Ատոմային էներգիան ոչ միային էներգետիկա է ևս միջազգային փորձի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս որ ատոմային էներգիայի օգտագործմամբ մեծ հաջողություններ են գրանցվել առողջապահության բնագավառում, գյուղատնտեսությունում, արդյունաբերությունում և այլն.: էներգետիկայի բնագավառում ավելացնեմ ակն որ բոլոր կանխատեսումները ցույց են տալիս որ էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը աշխարկում աճում է և 2050 թվականին այն կհասնի շուրջ 40%: Մյուս կողմից գրեթե բոլոր երկրները ստորագրել են Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ Փարիզյան պայմանագիրը: Առաջանում է հակասություն անհրաժեշտ է ապահովել աճող ապառումը և պահպանել բնությունը: Այս պայմանը բավարարելու համար անհրաժեշտ է զարգացնել ատոմային էներգետիկան: Ատոմային էներգետիկան, Հիդրո էներգետիկան, Հովմային էներգետիկան և Արևայն էներգետիկան այն 4 սյուներն են որոնց վրա հենված է լինելու Համաշխարային էներգաարտադրությունը: Այսպիսով՝ եթե ցանկություն ունենք հետ չմնալու համաշխարհային տենդենցներից, եթե նպատակ ունենք ապահովելու մեր էներգետիկ անվտանգությունը, որը դեֆակտո երկրի անվտանգությունն է ապա պետական կառավարման մարմիններում ուղղակի անհրաժեշտ է էներգետիկայի նախարարություն ունենալը: Շնորհակալություն ուշադրության համար:

See more

Leave a suggestion

Suggestion 1

Add next suggestion

You can leave a comment on the webpage only after signing and into account.

Your comment will be published within 2 working days after confirmation by the site administrator.

Suggested proposals can be found in Summary section.