Add to favourites

Under development

«Փոքր ՀԷԿ-երի կառուցման և շահագործման համար շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման չափորոշիչները հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագ

Ստեղծված բնապահպանական խնդիրները լուծելու, ջրօգտագործման ժամանակ ջրաէկոհամակարգի պահպանությունը և հավասարակշռությունը ապահովելու համար անհրաժեշտություն է առաջացել սահմանել փոքր ՀԷԿ-երի կառուցման և շահագործման համար չափորոշիչներ, որոնք կկանխարգելեն կամ կնվազեցնեն շրջակա միջավայրի վրա փոքր ՀԷԿ-երի վնասակար ազդեցությունները:

 • Discussed

  14.08.2018 - 29.08.2018

 • Type

  Decision

 • Area

  Nature protection

 • Ministry

  Ministry of Environment

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 8116

Print

Suggestions

Gayane Atoyan

20.08.2018

Նորից կարգավորում եք հօգուտ ՀէԿ-ի, բայց ոչ հօգուտ բնության․ կարելի է չէ ի նպաստ բնության և հարակից բնակիչների ևս դրույթներ ներառել այս չափորոշիչների մեջ․․․ նաև, մի քիչ անհասականլի է չափորոշիչ ասվածը, արդյոք ի նկատի ունեք սահմանաչափերը? Առաջարկում եմ նաև անպայման ընդգրկել այն հղումները կոնկրետ, որոնց օգնությամբ պետք է իրականացնել այս ՇՄԱԳԸ՝ օրինակ <ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված էկոլոգիական թողքի մեծությունը չգերազանցող փաստացի ջրային հոսքի պահապանում գետահատվածում> որտե՞ղ պետք է գտնել այս սահմանաչափը, հարկ է դրա հղումը ևս ներառել։

Լևոն Գալստյան

20.08.2018

1․ ՓՀԷԿ-երի հզորության վերին շեմը նորից պետք է դարձնել 10ՄգՎտ՝ 30-ի փոխարեն։ 2․ Կառուցումն արգելել նաև անտառային տարածքներում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում ու դրանց բուֆերային գոտիներում հոսող գետերի վրա։ 3․ 150 մետր շառավիղով արգելքը չի կարող ընդունելի լինել ջրագրական և ջրաերկրաբանական հուշարձանների համար, քանի որ դրանց գլխավոր բաղադրիչը հենց ջուրն է։ Այս դեպքում պետք է արգելվի հուշարձանի ողջ ջրահավաք ավազանում, եթե դա բացասական է ազդելու հուշարձանի ջրի քնակի վրա։

See more