Добавить в избранное

Находится в правительстве РА

«Հայաստանի տեխնոլոգիական համալսարանի հիմնման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ

Հայեցակարգը սահմանում է Տեխնոլոգիական համալսարանի ռազմավարական նպատակները, ստեղծման, գործունեության կազմակերպման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները և հիմք է հանդիսանում տեղական և միջազգային գործընկերների հետ բանակցությունների համար:

Տեխնոլոգիական համալսարանը կարևոր դեր կունենա Հայաստանի ներուժին և զարգացման ուղուն լավագույնս համապատասխանող համաշխարհային բեկումնային տեխնոլոգիաները և հետազոտական նորարար ուղղությունները երկրում  ներդնելու և զարգացնելու գործում։ 

Տեխնոլոգիական համալսարանի հիմնումը երկրի մակարդակով նախաձեռնություն է, որը նպատակաուղղված է Հայաստանը գիտության, կրթության, նորարարության և ձեռներեցության ժամանակակից հարթակի վերածելու` համաշխարհային տեխնոլոգիական զարգացման միտումներին համընթաց:

 • Обсуждалось

  06.12.2017 - 21.12.2017

 • Тип

  Протокольное решение

 • Область

  Образование и наука

 • Министерство

  Министерство образования, науки, культуры и спорта

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 5838

Принт

Предложения

«Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ

12.12.2017

2-րդ մասի վերջին պարբերության վերջին նախադասության «նորարարության խթանումը» բառերից հետո լրացնել «այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար աջակցող տեխնոլոգիաների զարգացող ոլորտում» բառերով։ Ակադեմիական շրջանակների համար աջակցող տեխնոլոգիաների ոլորտում որպես մոդել կարող են ծառայել աշխարհի բարձր վարկանիշ ունեցող կամ դրան հավակնող ինստիտուտները, այդ թվում՝ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտը, Սթենդֆորդի համալսարանը (ENGR110/210), Ջորջիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի Աջակցող տեխնոլոգիաների և միջավայրային մատչելիության կենտրոնը (https://catea.gatech.edu/)։ Տե՛ս Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի հոդված 4-ի (Ընդհանուր պարտավորություններ) 1-ին մասի «Է» կետը. «Նախաձեռնել նոր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ հետազոտություններ և զարգացումներ, նպաստել դրանց հասանելիությանը ու կիրառմանը, ներառյալ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները, շարժունություն ապահովող պարագաները, սարքերը և աջակցող տեխնոլոգիաները, որոնք համապատասխանում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքներին՝ նախընտրելով նվազագույն ծախսեր պահանջող տեխնոլոգիաներ»։ Տե՛ս նաև Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի կոմիտեի եզրափակիչ դիտարկումները (CRPD/C/ARM/CO/1) Հայաստանի նախնական զեկույցի վերաբերյալ (պարբ. 33 և 34)։

Узнать больше