Добавить в избранное

<<ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍ¬ՏԱՆԻ ՀԱՆ¬ՐԱ¬ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>>

Նախագիծ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

 

<<ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍ­ՏԱՆԻ ՀԱՆ­ՐԱ­ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>>

 

Հոդված 1. <<Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին>> Հայաս­տանի Հանրապետության 2007 թվականի հոկտեմբերի 22-ի ՀՕ-223-Ն օրենքի (այ­սու­հետ` Օրենք) 9-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերում <<Նախագահը>> բառերը փոխարինել <<վարչապետը>> բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 32-րդ հոդվածի՝

1) 3-րդ մասում <<3>> թիվը փոխարինել <<2>> թվով,

2) 3-րդ և 4-րդ մասերում <<Նախագահին>> բառերը փոխարինել <<վարչա­պե­տին>> բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասում <<36-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ>> բառերը փոխարինել <<37-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ>> բա­ռե­րով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 5-րդ և 6-րդ գլուխներն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

 

 

 • Обсуждалось

  21.11.2017 - 06.12.2017

 • Тип

  Закон

 • Область

  Безопасность

 • Министерство

  Служба национальной безопасности

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 5930

Принт