Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 18-Ի N 281-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2021 թվականի հունվարի 19-ին ընդունվել է ««Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքը, համաձայն որի` «Լիցենզավորման մասին» 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի առաջին բաժինը լրացվել է հետևյալ: Ավելացել են լիցենզավորման ենթակա տեսակներ` թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի օգտագործում գիտական և ուսումնական նպատակներով, թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի օգտագործմամբ փորձաքննության անցկացում: Վերոնշյալ լրացումներից ելնելով անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել լիցենզավորման կարգ, սույն տեսակներով գործունեության լիցենզավորման համար:

 • Обсуждалось

  13.08.2021 - 29.08.2021

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Здравоохранение

 • Министерство

  Министерство здравоохранения

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 1290

Принт